Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Сериозни движения на международния дълг

Николай М. Ваньов,

Финансов експерт

Търговската седмица в САЩ бе с ден и половина по-кратка заради Деня на независимостта и това определено се отрази негативно на ликвидността на международните пазари на държавен дълг.  Въпреки това станахме свидетели на интересни движения и развития на някои от тях.

Притесненията на анализаторите в Съединените щати за задаваща се инверсия на дълговата крива (бел. ред. - обратен наклон, при който краткосрочните книжа са с по-висока доходност) се завръщат с пълна сила. Доходността на паричните пазари се намира под все по-сериозен натиск заради сериозните количества емитирани книжа с най-къс срок до падежа, а и поради някои други действия  като намаляването на лихвите по пласираните излишни резерви на банките във Федералния резерв. Те не дават желания резултат, а политиката на възходящ лихвен цикъл прави проблемите на търговците на паричния пазар още по-сериозни. В същото време неуспешните опити за трайното задържане на възвръщаемостта на десетгодишния щатски дълг над 3% притиска допълнително паричните стратези на САЩ, които търсят начини да противодействат на варианта на обърната крива, смятана за признак за рецесия. Като цяло доходността на десетгодишните щатски облигации отстъпиха за поредна седмица и се понижиха с 3.9 базисни точки до 2.832%, движени основно от подновените страхове за търговските войни на Белия дом.

В ядрото на еврозоната също имаше сериозни движения през седмицата. По-дългосрочните френски ДЦК получиха съществена подкрепа от медиите. Това стана след публикуван репортаж, че Европейската централна банка смята да инвестира повторно средствата по дългове на падеж от програмата за увеличение на ликвидността  чрез движения по кривата на доходността и промяна на падежната структура на банковия портфейл. Обяснението е, че след почти изпълнения лимит за покупка на немски дълг  френските дългосрочни облигации се очертават като най-добрата възможност за ЕЦБ и се очаква търсенето да се засили. Доходността на десетгодишните книжа, която търсеха  инвеститорите във френски държавен дълг, отбеляза седмичен спад от седем базисни точки - до 0.632 процента. За сравнение, търсената доходност по немските десетгодишни облигации се понижи с едва 0.4 базисни точки до 0.296% през същия период.

Новините за реинвестициите на ЕЦБ оказаха своето положително влияние и върху периферните дългове. Успокояването на политическата ситуация в Италия и намирането на компромисно решение на срещата на върха на Европейския съюз за бежанците от миналия уикенд засилиха интереса към доходоносните италиански държавни ценни книжа. Доходността на десетгодишните облигации падна с 14.5 базисни точки до 2.63 на сто. Испанските ДЦК с аналогичен срок до падежа се търгуваха при възвръщаемост от 1.292% и седмично понижение от 6.9 базисни точки.

Във Великобритания цените на десетгодишния дълг бе повлиян от комбинираното въздействие на фактори с противоположна посока - позитивни икономически новини и подновени политически рискове, свързани с BREXIT. След като нито един от факторите не успя да вземе надмощие, доходността на английските десетгодишни книжа отбеляза седмичен спад от една базисна точка до 1.267 на сто.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във