Банкеръ Daily

Пари и пазари

Сенчестото банкиране с активи за 52 трлн. долара

Небанковото кредитиране - индустрия, която изигра централна роля във финансовата криза, се разраства бързо и все още представлява риск.

"Банките в сянка" помогнаха за подхранването на кризата, като предоставиха кредити на недокапитализирани кредитополучатели и финансираха някои от екзотичните инвестиционни инструменти, които се сринаха, след като пазарът на рисковите ипотечни кредити се разпадна. Компаниите са изправени пред по-малки регулации от страна на традиционните банки и по този начин се свързват с по-високи нива на риск, посочват от CNBC.

В годините след кризата, активите на сенчестите банки нараснаха до 52 трилиона долара или 75% скок от нивото им през 2010 г. след края на кризата. Равнището на активите е до 2017 г., според рейтинговата агенция DBRS, цитирайки данни от Съвета за финансова стабилност.

САЩ все още съставляват най-голямата част от сектора с 29% или 15 трилиона долара в активи, въпреки че делът й намалява. Китай отчита особено голям ръст, като активите на нейните сенчести банки възлизат на 8 трлн. долара, или 16% от всички.

В рамките на банкирането в сянка, най-голямата област на растеж са "колективните инвестиционни схеми" - термин, който обхваща много облигационни фондове, хедж фондове, парични пазари и смесени фондове. Групата е отчела нарастване на активите със 130% до 36,7 трилиона долара. Това представлява особен риск поради неговата нестабилност и податливост и е част от "значителните рискове", които DBRS вижда от индустрията.

В годишното си писмо до акционерите главният изпълнителен директор на J.P. Morgan Chase Джейми Даймън предупреди за рисковете от сенчестото банкиране, въпреки че, според него, все още няма системна заплаха. 

„Ръстът на небанковото ипотечно кредитиране, студентското кредитиране, кредитирането на задлъжнели компании и лица, и някои потребителски кредити се ускорява и трябва да бъдат внимателно наблюдавани“, пише Даймън в писмото си.

Ехото на кризата

Агенцията посочва конкретни рискове, свързани с практиката да се вземат назаем средства краткосрочно и да се кредитира дългосрочно, която помогна обрече Lehman Brothers и разтърси Уол Стрийт. Освен това, тя идентифицира проблеми с ликвидността, ливъриджа и кредитната трансформация, или с инвестирането в инструменти с висок риск и восока доходност.

"Глобалната финансова система е изложена на риск от нарастващото сенчесто банкиране" каза DBRS. "Слабостите в тези "банки в сянка", произтичащи от тези дейности, могат да доведат до пропуски, които биха могли да предизвикат или да изострят стреса на финансовия пазар."

Разбира се, защитниците на индустрията подчертават, че институциите й все още са изправени пред съществено регулиране и са се капитализирали по-добре в дните след кризата. Те посочват значението на индустрията за предоставяне на финансиране на кредитополучатели, които не могат да отидат в традиционните банки.

В своя анализ DBRS също така отбелязат, че колективните инвестиционни средства всъщност осигуряват буфери срещу напрежението на пазара, докато се избягват изходящите потоци. И все пак големият размер на банкирането в сянка и компаниите в небанковата финансова индустрия създават потенциални рискове, ако тези идеални условия се променят.

Небанковият финансов сектор, който включва и застрахователни компании, пенсионни фондове и други, е нараснал с 61% до 185 трилиона долара. Традиционните банкови активи са се увеличили с 35% до 148 трилиона долара през същия период.

От DBRS идентифицираха три специфични риска, които "банките в сянка" крият във времена на пазарно напрежение: те не са "структурирани" за справяне с периоди на ниска ликвидност и голям отлив на средства; липса на опит в периоди с влошаване на условията по кредитирането и липса на диверсификация на печалбите, което би им навредило, когато положението на части от пазарите се влоши.

Фиксираният доход е изложен на риск в сферата на колективните инвестиционни схеми с активи на стойност 10.6 трлн. долара.

"Рязкото покачване на лихвите ще наложи значителни загуби от марката към пазара и ще намали възвръщаемостта на фонда", заявиха от DBRS. "При някои обстоятелства това влошаване на резултатите може да доведе до големи изходящи потоци от инвеститори и до по-голям потенциал за принудителни продажби на активи. Подобен отлив на средства пък може да се пренесе и към другите фондове и пазари.”

Facebook logo
Бъдете с нас и във