Банкеръ Daily

Пари и пазари

Седем от дружествата от SOFIX усетиха удара от коронавируса

Как се представиха акциите на дружествата от базата за изчисляване на SOFIX по време на двата месеца извънредно положение?

Припомняме, че от 23 март две нови дружества влязоха сред компонентите на индекса на "сините чипове". Това бяха "Стара планина холд" АД и "М+С Хидравлик" АД - Казанлък, които заеха местата на "Еврохолд България" АД и "Сирма груп холдинг" АД.

Ще проследим представянето на всичките 17 компании, които бяха част от основния индекс на "Българска фондова борса" АД.

Десет от тях преминаха успешно през изпитанието на извънредното положение и в този период цените на акциите им не се притесниха от наложените забрани и трудностите при снабдяването със суровини, намаленото потребление и добавиха още пазарна стойност към книжата си. Между тях са две публични банки. В тази група са още производителят на лекарства "Софарма", най-голямото дружество със специална инвестиционна цел в България "Адванс Терафонд", още едно дружество от агросектора - "Елана Агрокредит", което е специализирано в кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг, мегахолдингът "Химимпорт" и една от най-големите ИТ компании в региона "Сирма груп холдинг" АД. Любопитен детайл при последното дружество е, че то притежава набор от собствени, иновативни технологии, разнообразен продуктов портфейл и се радва на растящ пазарен дял в Европа и Северна Америка, но ... все не успява да спечели сърцата на борсовите играчи. "Сирма груп" реализира успешно IPO през 2015 г. и излезе на борсата с увеличение на капитала при емисионна цена от 1.2 лв. на акция. През тази година котировките на акциите й са доста далеч надолу. Макар че в последните два месеца (между 13 март и 13 май) цените добавиха три стотинки към стойността си, тези книга се търгуват при 0.41 лева за един брой (при номинал от един лев).

Два от бившите приватизационни фондове - "Доверие обединен холдинг" и "Холдинг Варна", също повишиха цената на акциите си в този период. Първият добави 20 стотинки, но при втория книжата поскъпнаха с цели 2 лева до 39 лева за дял.

Водещият производител на нискоскоростни, високо моментни, орбитални, хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях "М+С Хидравлик" АД също донесе печалба на своите акционери. Компанията държи значителен дял от световния пазар на хидравлични мотори.

На този фон обаче седем от дружествата от базата за изчисляване на SOFIX загубиха част от пазарната си стойност - кой повече, кой по-малко. Туризмът беше първият и най-пострадал отрасъл от икономиката от шествието по света на коронавируса. Виждаме го и по цената на черноморската перла "Албена". Книжата й в този двумесечен период на извънредното положение са загубили 3.20 лева.

Групата около "Албена", в която влизат "Приморско клуб" (бившето ММЦ Приморско), "Бялата Лагуна", "Албена Автотранспорт", "Интерскай" (с летище Лесново) и други фирми от допълващи туризма сектори, очаква да понесе значителни загуби от пандемията Covid -19, като точният размер не може да се прогнозира в момента. Черноморският курорт "Албена" е получил за 158 свои служители малко над 105 хил. лева помощ по схемата 60:40. Сред подкрепените са и други фирми от сектора - "Гранд хотел Варна", хотел "Банкя палас", "Боровец хилс" и други.

Още преди пандемията от новия коронавирус намаляват краткосрочни аванси от туроператори и авансово получените наеми, пише в консолидирания отчет на "Албена". Не бива да забравяме и влияние, което е оказал фалитът на британския туроператор Томас Кук и неговите поделения в различните европейски държави.
Въпреки това от "Албена" отбелязват, че независимо от очаквания спад на нощувките спрямо миналата година групата ще има възможност да обезпечи достатъчен ликвиден ресурс за посрещане на задълженията си чрез намаляване на разходите, редуциране на възнагражденията на персонала, неизплащане на дивиденти, гратисни периоди по банкови кредити, неизвършване на инвестиционни разходи и други мерки.

Основен акционер в туристическото дружество е "Албена холдинг" АД, което се контролира от Красимир Станев, Маргита Тодорова и Иван Калинкова. Те са и членове на съвета на директорите на "Албена" АД.

В групата на губещите са още "Фонд за недвижими имоти България", производителят на акумулатори "Монбат" и компанията за преработка на пилешко месо "Градус".

Три от бившите приватизационни фондове - "Индустриален холдинг България", "Стара планина холд" и "Еврохолд  България", също понижиха цената на акциите си в този период, но може да се каже незабележимо. Първият добави 2 стотинки, вторият 10 стотинки, а третият - 3 стотинки.

От "Стара планина холд", една от малкото компании, която прави прогнози за дейността си, съобщиха, че в периода след 13 март предприятията от групата продължават дейността си с минимални отклонения от установения режим на работа, при спазване на предпазните мерки за ограничаване на заразата и разпространението на Ковид-19. А ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с пандемията, оказва съществено негативно влияние върху икономическите настроения и глобалните условия на бизнес. Информацията, която холдингът получава от клиентите през последните седмици е много несигурна и често променяща се.

И поради това, компанията не се ангажира с дългосрочни прогнози за повече от два месеца напред, още по-малко за второто полугодие на 2020 година. Към края на април вече има прогноза за понижение на резултатите за месеците април и май. "С прогнозните приходи за периода април-юни ще отчетем отрицателно отклонение от близо 11 млн. лева под бизнес плана и 24.9% спад в сравнение с второто тримесечие на 2019-а", съобщават от холдинга.

В днешната критична ситуация от дружествата в SOFIX единствено "М+С хидравлик", "Градус" и "Елана Агрокредит" са дали заявка за разпределение на печалбата в полза на акционерите, като публикуваха покана за свикване на годишно общо събрание, което има право да вземе решение по този въпрос.

Facebook logo
Бъдете с нас и във