Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Сделки с компенсаторки вдигат оборота на БФБ

Иван Такев

Акционерите на "Българска фондова борса-София" АД могат да са доволни от консолидираните й финансови резултати през първото полугодие на 2018-а. Оборотът расте с над една четвърт на годишна база  - до 274.766 млн. лв., става ясно от счетоводния отчет на групата. Нарастването обаче се дължи на по-голямата търговия с различните видове компенсаторни инструменти и с първичното публично предлагане на акции на "Градус" АД, осъществено през юни. Иначе оборотът с акции, с облигации и с борсово търгувани продукти е намалял.

Консолидираната печалба на борсовия оператор достигна 1.936 млн. лв., което идва главно от консолидацията на приходите на новото дъщерно дружество "Българска независима енергийна борса" ЕАД на фона на ниските нива на паричните постъпления от основната дейност на компанията майка, и по-конкретно от комисиони за сделки на борсата и от информационно обслужване. Другото дъщерно дружество на групата - "Сервиз финансови пазари" ЕООД, обаче  има малки приходи. Година по-рано групата "БФБ-София" бе на загуба от 28 хил. лева.

В основата на добрия резултат от началото на годината стои близо четирикратното повишение на приходите на борсовия оператор, което  почти изцяло  идва от ръста в паричните постъпления от извършените услуги. В същото време два пъти се увеличават разходите на БФБ, като най-съществено повишение има при харчовете за възнаграждения и за външни услуги.
В резултат на покупката на "Българска независима енергийна борса" ЕАД  сумата на активите на групата "Българска фондова борса-София" АД нарастват с над 100 млн.  до 112.227 млн. лв. спрямо стойността им в края на миналата година. Начинът на работа на дъщерното дружество и моделът на разплащане по сделките с електрическа енергия се характеризират с големи вземания, данъци за възстановяване и парични средства, които отчитат гаранционния фонд на енергийната борса.

Книжата на БФБ се радват на добро представяне от началото на годината, като са добавили 2.77% към стойността си, и все по-уверено гледат над кота 6 лв. за един брой, похвали се Иван Такев, изпълнителен директор на борсата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във