Банкеръ Daily

Пари и пазари

Сделка прекроява сектора на вентилационна и климатична техника

Нова сделка вкарва френски производител и търговец на пазара на вентилационна и климатична техника у нас.

Комисията за защита на конкуренцията е разрешила на "Франс Еър Мениджмънт" С.А  (Франция) да придобие пряк едноличен контрол върху "СИГ Еър Хендлинг ЮК Лимитид", "Сосиете Индустриел дьо л‘Уест де Проди Изолант" С.А.С., "Сафтер Вентиласион" С.А.С., "Себемекс" С.А.С. и "СИГ Еър Хендлинг Интернешънъл" Б.В. (Нидерландия), както и непряк контрол върху техните дъщерни дружества, съобщиха от пресцентъра на регулатора. Всички тези предприятия са контролирани непряко от "СИГ" плс., регистрирано в Обединеното кралство.

Сделката попада под антимонополен контрол, тъй като сумата на общите обороти на всички компании, участници в концентрацията, надхвърля 25 млн. лева. Купувачът не контролира пряко или косвено нито едно дружество регистрирано в България или осъществяващо дейност на българския пазар.

"Франс Еър Мениджмънт" С.А. е създадено от Марсел Долбо през 1960 г. и от тогава до момента е фамилен бизнес, специализиран в проектирането и търговията с продукти за отопление, вентилация и климатизация ("ОВК продукти"). Предлаганите от дружеството изделия имат широко приложение в жилищни и търговски сгради, професионални кухни, здравни заведения, промишлени помещения и сгради. Компанията оперира основно във Франция - чрез четири дъщерни дружества и 24 търговски офиса, както и в още осем страни (Италия, Испания, Португалия, Швейцария, Чехия, Словакия, Румъния и Ангола) чрез шест дъщерни дружества и 35 платформи за дистрибуция, като също така предоставя и франчайз права на трети страни.

От фирмите, които ще бъдат купени, само "СИГ Еър Хендлинг Интернешънъл" Б.В. осъществява контрол над дружество, регистрирано в България - "Ес Ай Джи Еър Хендлинг България" ЕООД - София. То е специализирано в доставка, шев-монтаж и сервизно обслужване на компоненти, части, съоръжения и инсталации в областта на вентилационната, въздухопречиствателната, отоплителната, климатичната и хладилната техника на български клиенти.

Според анализа на КЗК сделката няма да доведе до хоризонтални или вертикални ефекти, както и до отношения на тясно свързани съседни пазари на територията на страната. А като следствие от това, че купувачът няма дейност на продуктовия пазар у нас, не може да се очаква влияние върху конкуренцията в сектора в България.

Според уведомлението, планираната сделка е част от стратегията на ФАМ за увеличаване на присъствието му в сектора на "ОВК продуктите" чрез ускоряване на международната му експанзия и въвеждане на иновации. С планираната сделка ФАМ ще увеличи капацитета си в сектора на доставка на ОВК продукти за затворени помещения и в дифузията на въздух.

Сред основните предимства на планираната сделка е силно допълване в географски аспект на пазарите в Европа, с ограничено припокриване на съществуващите клонови мрежи. В частност, придобиването на стопанската дейност на "СИГ" ще осигури на обединената група пълно покритие на Белгия, България, Франция, Швейцария, Холандия и Обединеното кралство, наред с други държави, в които придобиващата фирма има пазарно присъствие (Франция, Португалия, Чехия и Словакия).

Производството и търговията с вентилационна и климатична техника у нас разполагат с широки възможности за развитие. Особено на фона на растежа в строителния бранш, особено при индустриалните имоти и офис площите. Купувачите и наемиталите търсят комплексно обзаведени обекти, като са и с по-високи изисквания по отношение техническите характеристики на предлаганите продукти. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във