Банкеръ Daily

Пари и пазари

Сбогуване с ЛИБОР

За най-големите финансови фирми в света подготовката за отмяна на референтните лихвени равнища за инвестиции, измерващи се в глобален план в десетки трилиони долари  е монументално мероприятие. А някои дори  смятат този акт за невъзможен.

Именно пред такъв колосален преход са изправени пазарните играчи в очакване на края на 2021-а, когато потопеният в скандали лондонски междубанков лихвен процент LIBOR ще отиде  в историята. Решението за отмяната му притиска контролните органи по света да го заместят незабавно със собствени национални алтернативни лихви за финансиране. За глобалните фирми и за техните стотици милиарди долари инвестиции, обвързани с LIBOR и с други междубанкови лихвени проценти за различни валути, това означава "обхождането" на широка и сложна мрежа от реформи и усилия по прехода - всичките в различна степен на готовност.

В момента съществуват финансови продукти за грубо сметнато  370 трлн. щ. долара, свързани с LIBOR и с други подобни базови индекси, 200 трлн. от които са в щатски долари. Тези числа  показват мащаба на промените, които очакват инвеститорите от Франкфурт до Токио и Цюрих, подготвяйки се за "погребението" на най-злепоставения набор от лихви.

 

 

Първенци в прехода към нови базови лихвени индекси са Съединените щати.

В началото на миналата година нюйоркският клон на Федералния резерв въведе наследника на LIBOR  - SOFR (Secured Overnight Financing Rate). Той е рожба на създадената през 2014-а в Щатите Комисия за алтернативни референтни лихви. Докато формирането на стойностите на LIBOR се основава на информация, подавана от банки, SOFR е краткосрочна лихва, базирана на заеми overnight (за срок от една нощ), които са гарантирани с щатски ДЦК. Досега търговията на фючърсни и на суапови контракти, основани на SOFR , нараства стабилно , докато кешовият пазар буксува на ранните фази от развитието си. 

Спонсорираните от правителството структури като ипотечната асоциация Fannie Мae и Федералните банки за жилищни кредити доминират продажбите на обвързаните със SOFR краткосрочни книжа с плаваща лихва, но  на пазара все по-често излизат и други финансови институции. Емисиите, основани на новия референтен лихвен процент, са надхвърлили 86 млрд. щ. долара, по данни на Комисията за алтернативни референтни лихви.

Тя публикува препоръчителни алтернативни указания за книжата с плаваща лихва и секюритизациите (бел. ред. - финансова практика за групиране на различни типове дълг като ипотеки, заеми или задължения по кредитни карти и продажбата на произтичащите от тях кешови плащания на трета страна под формата на ценни книжа), свързани в момента с LIBOR, както и за двустранните и синдикираните заеми. В официално изявление от 31 май комисията каза, че ще се консултира с широк спектър инвеститори за алтернативния подход към потребителските продукти, основани  на LIBOR  като ипотеки и студентски заеми. Групата бе домакин на организираната на 3 юни в Ню Йорк кръгла маса, на която бяха изложени стъпките, които пазарните участници трябва да направят, за да се подготвят за края на LIBOR

 

Великобритания и прекроеният усреднен индекс overnight за британския паунд

Лондон въведе реформираната версия на LIBOR - SONIA (Sterling Overnight Interbank Average Rate), преди малко повече от година. Оттогава деноминираните в британски паунд финансови инструменти са започнали да се отделят решително от LIBOR и да преминават към SONIA, твърди Работната група за безрисковите референтни лихви за лирите стерлинги.

 

 

По данни на групата делът на свързаните с търговията на британския паунд суапови контракти, които използват SONIA, е "почти еквивалентен" на обвързаните с LIBOR, а депозитите с падеж след 2021-а и плаващите лихви, "закрепени" за него, са "почти напълно спрени".

Емитентите също са започнали да остойностяват секюритизациите в съответствие със SONIA. През април пък се появи и първата компания, която поиска да прехвърли към SONIA публично продадени облигации, обвързани с LIBOR.

Подобно на Щатите, и финансовите регулатори на Острова работят по създаването на лихвени равнища с различна срочност и се опитват да намалят зависимостта от LIBOR на другите кешови пазари в лири стерлинги, включително и заемите.

 

Швейцария и усреднената лихва overnight

Швейцарците спряха през декември 2017-а използването на TOIS - негарантирана лихва, използвана основно за суапови контракти. Националната работна група за референтни лихви в швейцарски франкове избраха за наследник SARON - базов лихвен процент overnight, основан на данни от репо пазара на швейцарски франкове.

Използването на SARON като алтернатива на LIBOR в швейцарски франкове обаче е доста по-сложно. Защото на него се основават финансови продукти за трилиони долари, и, което е още по-важно - тримесечната му стойност се използва от Националната банка на Швейцария за направляване на монетарната политика.

Работната група препоръчва SARON с натрупване като заместник на срочните лихви, което ще проправи пътя за обвързване със SARON на ДЦК с плаващи лихви. 

 

 

Еврозоната и краткосрочните лихвени проценти в евро

По отношение на финансовите производни в евро LIBOR е заменен от сходни базови индекси, които публикуват организации от самата еврозона. Инструменти за над 100 трлн. евро са обвързани с EURIBOR, който е под надзора и управелнието на Европейския институт за парични пазари. Производни за други 22 трлн. евро са основани на базовия индекс EONIA (Euro Overnight Index Average). Той се изчислява от Европейската централна банка на базата на заеми, отпуснати от 28 банки.

От началото на 2020-а тези базови лихвени проценти ще се сблъскат с ограниченията, наложени от прекроените стандарти на Европейския съюз за борба с пазарните манипулации. Което мотивира официалните представители на сектора на финансови услуги да удължат с две години (до края на 2021-а) "срока им на годност".

Междувременно, Европейският институт за парични пазари работи по реформирането на EURIBOR. Ако предложените промени бъдат одобрени от оторизираните органи на ЕС, този индекс ще надживее лихвените равнища на LIBOR, отбелязват стратези на "Джей Пи Моргън Сикюритис".

ЕЦБ работи по планирания дебют на нова методология за изчислението на EONIA , което ще започне  на 2 октомври. Същевременно, централните банкери публикуват и подготвяния заместник на краткосрочната лихва на еврото, за да гарантират плавен преход през следващите години.

 

Япония пуска два базови лихвени индекса

"Бенк ъф Джъпен" проведе през 2017-а реформи на TIBOR ( индекс в йени, съответстващ  на LIBOR ), за да повиши надеждността и прозрачността на формиране на необезпечената междубанкова кредитна лихва. Японската централна банка въведе и TONAR - негарантиран лихвен процент overnight - като предпочитана,  лишена от риск лихва за йената.

Работните  групи напредват в  прехода от LIBOR към новите базови индекси, като основната част от реформите ще започнат през второто полугодие на 2019-а.

Предстои създаването на финансовите производни, базирани на TONAR, за да се улесни разработването и на срочни референтни лихви, което едва ли ще стане преди 2021-а, според експерти на "Джей Пи Моргън".

 

Бел. ред. - Лондонската междубанкова лихва на предлагане или LIBOR е базов лихвен процент, при който основните глобални финансови институции си отпускат заеми една на друга на международния междубанков пазар за краткосрочни кредити.Изчислява се като средна стойност на оценките, подадени от водещи банки в Лондон, за разходите им за заеми, взети от други кредитни институции. Стойностите на LIBOR се изчисляват за пет валути: щатски долар, евро, британски паунд, швейцарски франк и японска йена, за седем периоди на кредитиране - от една нощ (overnight) до 12 месеца - и се публикуват всеки бизнес ден от Thomson Reuters. LIBOR е и база за определяне на лихвите на потребителските кредити, така че той влияе освен на финансовите институции,  и на индивидите.

Базовата лихва се използва за широк спектър от финансови продукти: стандартни - форуърдни лихвени споразумения, лихвени суапови контракти, лихвени фючърси и опции; търговски - депозитни сертификати с плаваща лихва, синдикирани заеми и ипотеки с променлив лихвен процент; хибридни - гарантирани дългови облигации, гарантирани ипотечни облигации и други подобни; свързани с потребителски кредити продукти като индивидуални ипотеки и студентски заеми. Освен това много производни продукти се създават, пускат на пазара и търгуват в съответствие с LIBOR.

Преди десетина години бяха констатирани масови манипулации на подаваните от банките оценки за изчисляването на LIBOR по сигнал, подаден от "Уолстрийт джърнъл" през 2008-а, поради което бе решено той да бъде изваден от обращение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във