Банкеръ Daily

Пари и пазари

Saxo Bank се включи към Световния кодекс за поведение на валутните пазари

S 250 9d3189ae bbcb 4677 9ea6 a4676ff3d502

Saxo Bank, специалистът в онлайн търговията и инвестициите в различни активи, се включи към Световния кодекс за поведение на валутните пазари (Кодексът), който има за цел да подобри стандартите на индустрията и да насърчи най-добрите практики сред участниците на валутния пазар. Кодексът е резултат от всеобхватна инициатива на индустрията, развита за две години, чрез партньорство между централни банки и участници на валутния пазар от 16 юрисдикции от целия свят.

Целта на инициативата е да насърчи целостта, доверието и ефективното функциониране на глобалния форекс пазар за търговия на едро, който страда не само от проблеми, като лошо поведение на търговеца, нарушения на конфиденциалността на клиента, неуспех при управлението на конфликти на интереси и неподходяща обработка на поръчки.

За да подчертае подкрепата за откритост и прозрачност, Saxo Bank пое инициативата да публикува "Подобрено оповестяване", което да предоставя детайлна информация за стимулирането на брокера, стабилността на брокера, клиентския ливъридж и ефективността.

Ким Фурне, главен изпълнителен директор и съосновател на Saxo Bank, коментира:

"Горди сме, че ни беше дадена възможността да участваме като членове на "Съвместния постоянен форекс комитет" към Bank of England при прегледа и изготвянето на тази важна и безпрецедентна инициатива на индустрията."

"Ние се гордеем, че сме на първия ред при задвижването на прозрачността и подписването на Кодекса, както и при публикуването на „Подобреното оповестяване“, като доказателство за пълното съответствие на интересите на Saxo Bank и нашите клиенти. Това е средство за насърчаване на целостта и доверието, както и ориентир за клиентите при избора на посредник.“

Кодексът, който се разви около шест основни принципа, жизненоважни за форекс екосистемата, ще гарантира, че търговията с валутни инструменти се подкрепя от подходящи елементи на цялостност и прозрачност. Освен това, чрез поставяне на пропорционални равнища на отговорност между участниците на пазара, и чрез осигуряването на стабилна структура за бъдещ преглед и сътрудничество, Кодексът ще предизвика по-голямо доверие във валутния пазар и ще бъде от решаващо значение за възвръщането на доверието между участниците на пазара и крайните клиенти.

Коментирайки Кодекса, Кърт Вом Щайдт, глобален директор на валутната търговия в Saxo Bank, каза:

"Една от отличителните характеристики на Кодекса е фактът, че покрива цялата валутна индустрия - компаниите, които продават, компаниите, които купуват, платформите за търгуване и местата за търговия – и по този начин е глобален по своята същност. Това ще гарантира, че стандартите са последователно прилагани сред индустрията, изравнявайки условията на конкуренция между сегментите на участниците на пазара и възстановявайки конкуренцията, основана на принципите на прозрачност и почтеност."

Кодексът определя принципите и най-добрите практики, които осигуряват общ набор от ръководство за пазара, включително областите, където наскоро имаше степени на несигурност относно това кои практики се считат за приемливи.

"Докато други пазари опитват подобни инициативи за саморегулиране, ние никога не сме виждали такова ниво на координация и ангажираност сред участниците на пазара. Общественото спазване на кодекса е от съществено значение, за да се гарантира, че участниците на пазара могат да продължат да изследват критично практиките на своите колеги и следователно да гарантират, че лошите практики и пазарните злоупотреби са изкоренени. Фактът, че развитието на Кодекса беше задвижвано от приноса на различни участници на пазара, го прави добре развит и обмислен", добавя Вом Щайдт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във