Банкеръ Weekly

Пари и пазари

САЩ ВРЪЩАТ 30-ГОДИШНИТЕ СИ ОБЛИГАЦИИ

Финансовото министерство на САЩ обяви на 3 август, че отново ще започне да емитира 30-годишни ДЦК. Облигациите ще помогнат за финансирането на националния дълг, за реформите в системата за социално осигуряване и на пенсионните програми и са насочени към онези инвеститори, които търсят безопасни дългосрочни инвестиции. Първият аукцион на 30-годишните ДЦК ще бъде проведен през първото тримесечие на идната година, а падежът им ще е на 15 февруари 2036 година. Търговете ще се провеждат два пъти годишно. Мярката, която влиза в сила близо пет години след прекратяването на тези дългосрочни облигационни емисии (през 2001 г.), е знак, че правителството на САЩ осъзнава неизбежната необходимост в обозримо бъдеще да работи с бюджетен дефицит и се нуждае от всеки инструмент, който би помогнал за финансирането му. Щатското финансово ведомство заяви още на 4 май, че може да се върне към 30-годишните ДЦК, за да диверсифицира дълга си, а не да се възползва от ниските нива на дългосрочните лихви, които са под пет процента. В момента книжата с най-дълъг срок до падежа, които продава САЩ, са 10-годишните облигации. Освен това страната емитира и 20-годишни, защитени срещу инфлацията ДЦК. По изчисления на финансовата информационна агенция Блумбърг нюз, миналата година щатското министерство на финансите е платило лихва по държавния дълг в размер на 2.7% от БВП срещу 4.6% от БВП през 1992 г., въпреки увеличението на дефицита. Тази тенденция може да се промени в бъдеще с повишението на лихвените проценти, така че държавата в никакъв случай няма интерес да пренебрегва ниските разходи по дълга си. А по оценка на някои първични дилъри и анализатори подновените емисии на облигации могат да помогнат на дългосрочните лихви да се задържат ниски. Финансовото министерство на САЩ прекрати емитирането на 30-годишни облигации на 31 октомври 2001 г. с мотив, че обслужването им е прекалено скъпо, а търсенето им е слабо. По онова време правителството работеше с бюджетен излишък за четвърта поредна година, а анализаторите прогнозираха още излишъци през следващото десетилетие. Техните очаквания обаче не се сбъднаха и федералният бюджетен дефицит скочи до рекордните 412 млрд. щ. долара през миналата година заради военните разходи в Ирак, както и заради борбата с тероризма, намалението на данъците и икономическия спад. Бюджетната служба на щатския Конгрес прогнозира на 11 юли, че правителственият дефицит ще спадне до около 325 млрд. щ. долара през тази година. Някои инвеститори спекулират със слуха, че финансовото ведомство на САЩ се нуждае от по-дългосрочни облигации, за да се конкурира с дългосрочните дългови инструменти, които пусна през тази година Европа. През февруари Франция емитира 50-годишни ДЦК, а през май я последва Великобритания. През юни Германия обяви, че ще продаде 30-годишни облигации с общ номинал 5 млрд. евро в допълнение към обявената преди това емисия на стойност 6 млрд. евро. САЩ са продали 30-годишни облигации за над 600 млрд. щ. долара след 1977 г., когато те бяха основният инструмент на правителството за привличане на дългосрочно финансиране. Към 2001 г. те са заемали 21% от намиращите се в обращение щатски ДЦК на обща стойност 2.9 трлн. щ. долара (по оценка на Асоциацията на пазара на облигации). Към края на миналата година делът им все още е бил 14% от държавния дълг на стойност 3.9 трлн. щ. долара. От финансовото министерство на САЩ обявиха, че смятат да продават всяка година 30-годишни облигации с общ номинал между 20 и 30 млрд. щ. долара, като стойността, която ще бъде предлагана на всеки аукцион, ще бъде обявявана отделно. Освен това те увериха, че не са правили планове да пускат 50-годишни ДЦК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във