Банкеръ Daily

Пари и пазари

Самолетите раздвижиха пазара

Петър Драмов

"УниКредит Булбанк" АД

Дойде време Българската армия и по-специално военно-въздушните ни сили се превъоръжат и държавата ни изпита  спешна нужда от свежо финансиране.

Цената на изтребителите е около 1.2 милиарда долара, т.е. около 2 милиарда лева. Изпълнението на бюджетната рамка върви повече от успешно. Държавната хазна прелива. Натрупания бюджетен излишък за първите шест месеца на годината е на сума  близо 3.2 милиарда лева. С една дума пари има - действайте. Финансовото ни министерство обаче прибягна до привличане на допълнително финансиране и единствената причина за това  е, че плащането на самолетите най-вероятно ще стане наведнъж, при това още тази година, и разходът не е предвиден  в бюджета. Ето защо напълно изненадващо и на пожар в края на миналия месец Министерството на финансите обяви продажбата не на една, а на две  държавни облигационни емисии общо за  400 млн. лева. Финално се реализираха общо 300 млн. лева от тях: 200 млн. лева за книжата със срочност 10.5 години и 100 млн. лева за 20-годишните. Интересът на пазара беше повече от достатъчен и можеше да бъде  реализиран целият предложен обем. Но министърът на финансите прецени, че исканата от инвеститорите доходност за 20- годишната облигация е твърде висока и отряза поръчките до максималното ниво от 1.68% годишна доходност.

Във финансовото ведомство решиха да преотварят тази емисия и да я допълнят с още 200 млн. лева номинална стойност. Аукционът ще се проведе от Българска народна банка в понеделник, но  този път беше обявен достатъчно рано, още миналия петък, за да може участниците да имат достатъчно време да вземат решение както за обемите, с които да участват, така и за цените.

Не може да се очакват каквито и да е големи изненади, предвид факта, че през изминалите седмици не се забелязаха  събития, които да стреснат лятното дилърско ежедневие. Американските и германските облигационни емисии са на нивата отпреди месец. Щатските борсови индекси отчитат леко повишение, но за сметка на това азиатските - леко се понижиха, а при немските - няма  изменение. Цената на  петрола, както и на жълтото злато, в момента се котира на нивата отпреди четири седмици. И цените на цветните метали са изпаднали в  блажена  лятна дрямка.

Доходността на най-дългосрочната ни еврооблигационна емисия през последните две седмици се котира стабилно на ниво 1.54% годишна доходност. Емисиите ни с падежи 2028 г. и 2027 г. отстояват позиции на кота съответно от по 0.48% и 0.34% на годишна база. По-краткосрочните ни еврокнижа - с падежи 2024 г. и 2023 г., също стоят устойчиво при 0.03% и 0.00% годишно. Най-кратката ни емисия, чийто  падеж предстои през 2022 г., вече цял месец може да се купи при годишна възвращаемост на инвестицията от минус 0.16% годишно.

На вътрешния  вторичен междубанков пазар не бяха регистрирани  движения по смяна на собствеността на държавни ценни книжа.

В баланса на централната ни банка се вижда, че парите на банките и на правителството са  11 милиарда лева. Банките са длъжни да държат общо 7.7 милиарда лева за поддържането на минималните задължителни резерви, така че остатъка от 3.3 милиарда лева е свръхрезерв. Министерството на финансите пък в скоро време ще намали салдото по сметка при БНБ, след като се разплати с доставчика на бойните машини.

Министерството на финансите вече не публикува текущия си емисионен календар, така че на този етап не се знае дали ще има аукцион за продажба на ДЦК в близко време.

Facebook logo
Бъдете с нас и във