Банкеръ Daily

Пари и пазари

Само три от приватизационните холдинги плащат дивидент

Никой не чака вече дивидент от бившите приватизационни фондове, преобразувани по-късно в холдингови дружества.

Някои от първите акционери в тях вече не са живи. Наследниците им или не знаят за техните акции или и самите те не вярват, че някога ще осребрят тази своя собственост.

Това е добре дошло и за „собствениците“ (големите акционери) в бившите приватизационни фондове. От даващите в момента признаци на живот около 30, наследили ги холдингови дружества, само три компании решиха да разпределят дивидент от печалбите си за 2020 година, показва проучване на в. „БАНКЕРЪ“. Вярно е, че тя беше доста трудна за много отрасли и съответно за дъщерните дружества на всички тези холдинги, но погледът назад показва, че през годините толкова са били решилите да споделят спечеленото през съответната изминала година.  

Тези три холдинга от години редовно разпределят дивидент. Другите всъщност са на загуба или предпочитат да си запазят печалбата в резервите. Е, някои от тях правят и инвестиции.

„Стара планина холд“ АД

остава единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент за всяка година от дейността си. Брутната сума, заделена за акционерите през този период е в размер на над 36 млн. лева.

Брутният дивидент на предприятията от групата на „Стара планина холд“ за изминалите 24 финансови години е в размер на 189.3 млн. лева.

Общото събрание на акционерите на „Стара планина холд“, проведено на 20 май, взе решение за разпределение от чистата печалба за 2020 г. сума в размер на 5 162 755.04 лева за изплащане на дивиденти. Всеки акционер ще получи по 0.249 лева на акция.

Срокът за изплащане е 6 месеца, а последната дата – 14 януари 2022 година. Право на дивидент имат инвеститорите, които притежават акции към 3 юни тази година.

По данни, получени от „Централен депозитар“ АД, към 6 май тади година „Стара планина холд“ АД има 22 160 акционери, от които 67 са фирми.

На редовното общо събрание на акционерите на

“Златен лев Холдинг” АД,

проведено на 14 юни, бе взето решение сумата в размер на 129 639.20 лева да бъде заделена за разпределение на дивидент, като акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0.02 лв за една акция, притежавана към 28 юни.

Акционерите на „Златен лев Холдинг“ могат все още да получат и своя дивидент от печалбата за 2017 година в размер на 0.08 лева за един дял. Общата сума за акционерите е 518 556.80 лева.

Дивидент има и от положителния финансов резултат за 2016 година. Тогава общото събрание задели 2 139 046.80 лева  за притежателите на ценни книжа на холдинга, а на една акция сумата е 0.33 лева.

„Индустриален капитал-холдинг“ АД

е правоприемник на приватизационен фонд „Индустриален капитал” АД.

В портфейла на компанията влизат пет от най-големите машиносторителни компании у нас. Холдингът завърши 2020 г. с печалба от 1 562 130 лева. Общото събрание реши сума в размер на 1 161 598 лева да се разпредели за дивидент или по 0.074 лева за една акция.

По данни, получени от „Централен депозитар“ АД, към януари тази година дружеството има 26 222 акционери, от които 26 173 са индивидуални инвеститори и 49 са фирми.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във