Банкеръ Daily

Пари и пазари

Само пет от фирмите в SOFIX имат над 50% free-float

Търговията с акции зависи освен от наличието на свободни средства, но и от това на пазара да има достатъчно свободен обем ценни книжа (free-float), т.е. частта от акциите на дадена компания, която е в ръцете на публични инвеститори и не принадлежи на служители на компанията, правителството и членове на борда на директорите й. Това понякога е приемано за по-добър начин за калкулиране на пазарната стойност (капитализация) на дадена фирма и представя по-реално отражението ѝ в сравнение с общата пазарна капитализация (т.е. всички акции умножени по борсовата цена).

"Българска фондова борса" АД изчислява индекса си SOFIX на базата на пазарната капитализация на включените в него 15 емисии обикновени акции, коригирана с фрий-флоута на всяка от тях.

Има определени дружества, които по принцип притежават голям брой свободнотъргувани акции, като например бившите приватизационни фондове, сега преобразувани в холдинги. Друга голяма такава група са дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). 

В момента в индекса на "сините чипове" има пет компании с достатъчно голям брой свободно търгувани акции. 

"Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ, който е специализиран в покупка и развитие на различен тип недвижими имоти, е с най-голям такъв обем - 74.705% от книжата му с право на глас са free-float.

От капитала на "Елана Агрокредит" АД, което се занимава с финансиране на фермери, общо 72.19% се предлагат свободно на "БФБ-София".

Бившият приватизационен фонд "Доверие Обединен холдинг" - една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща множество дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България, предлага 66.10% от книжата си за свободна продажба. 

"Адванс Терафонд", което притежава 223 029 дка, е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната. От неговия капитал общо 57.86% са свободно търгувани на фондовата борса.

"Сирма груп холдинг" АД е специализирана в IT технологии и разработване на софтуер, ‌прилагане и системна интеграция. Компанията направи успешно IPO през 2015 г. и стана публична компания, а в момента 53.29% от капитала й се търгува свободно на "БФБ-София". За разлика от големите световни ИТ компании, "Сирма груп" стои встрани от интереса на инвеститорите. В момента акциите й се търгуват под номинала от един лев - за 0.51 лева за един брой. 

При останалите дружествата от индекса на "сините чипове" свободният брой акции е под 50 на сто. 

В тази група са два от бившите приватизационни фондове - "Еврохолд България" АД и "Холдинг Варна" АД, при които free-float-та е съответно по 29.29% и 30.58 на сто. 

Най-малък е обемът свободните акции на борсата при "Първа инвестиционна банка" - 11.07%, и при "Централна кооперативна банка"  - 16.61 на сто. 

Производителят на птичи продукти "Градус" предлага 17.97% от книжата си за свободна търговия, а най-новият член на индекса - "Телелинк Бизнес Сървисис груп" АД - само 17.47% от капитала си. 

Останалите четири дружества са се вместили в рамките между 22.14% при "Химимпорт" и "Алтерко" - 35.03 на сто. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във