Банкеръ Weekly

Пари и пазари

С приватизация спасяват "Сортови семена-Елит"

Останал без земя, клонът в Бяла Слатина не може да извършва основната си дейност, което води до огромни загуби за компанията като цяло.

С 380 хил. лв. падна продажната цена за "Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство" в Бяла Слатина, обособена част от едноличното акционерно дружество "Сортови семена - Елит", София. Агенцията за приватизация пуска станцията повторно на публичен търг с явно наддаване, но този път началната цена е 1.55 млн. лв. без ДДС. Тя притежава терен с площ от 420 005 кв. м, с построени върху него административни и други сгради. Общата балансова стойност на дълготрайните й материални активи е 286 306 лева.

През февруари управляваното от Емил Караниколов ведомство направи неуспешен опит да се освободи от тази част от държавната фирма. Причината беше повече от прозаична - нито един участник не закупи документация до изтичането на крайния срок.

Софийското дружество се занимава със селекция, производство, заготовка и съхранение на семена и на посадъчен материал. Днес то е неконкурентно спрямо другите фирми за производство на семена заради проточилата се с години процедура за неговата приватизация (от март 2000 г.). Това висящо положение ограничава възможностите му да получи финансиране от банкови институции, европейски програми или от други източници.

В началото на тази година Агенцията за приватизация се вслуша в предложенията на съвета на директорите на "Сортови семена - Елит", отправени към принципала - Министерството на земеделието и храните. Дружеството остана в списъка за раздържавяване, след като беше направена оценка на активите му, но с открита процедура за продажбата на клона в Бяла Слатина. Получените средства от сделката ще останат в компанията майка и тя ще може да ги използва за покриване на загуби от минали години и за оздравяване на другия си клон - в Кнежа. Както в. "БАНКЕРЪ" вече писа, софийската фирма "България драй къмпани", занимаваща се с търговия с разнообразни стоки, беше проявила инвестиционен интерес, но не се яви на първия търг.

Ползите от продажбата на опитната станция в Бяла Слатина са, че така ще отпаднат разходите за издръжката й, а и за охрана. Съответно тези пари също ще отидат за модернизирането и осъвременяването на "Сортови семена - Елит" чрез развитието на работещото поделение в Кнежа. Продукцията на компанията намаля напоследък значително.Това е следствие от стеснената конюнктура на пазара общо за страната след намаляването на площите за отглеждане на хибридна царевица и други полски култури. На всичко отгоре продуктовата листа на дружеството включва основно автентични български сортове и хибриди, докато все повече се увеличават продажбите на вносни семена.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във