Банкеръ Weekly

Пари и пазари

С ПОВЕЧЕ КЪСМЕТ КОМПЕНСАТОРКИТЕ ИЗЛИЗАТ НА БОРСАТА ПРЕЗ ЮНИ

Георги Драйчев, изпълнителен директор на Българска фондова борса-София АД пред в. БАНКЕРЪГ-н Драйчев, какви са процедурите, за да достигнат компенсаторните инструменти до фондовата борса и колко време ще отнеме това?- Хронологично нещата ще следват такъв ред: Законът за сделките с компенсаторни инструменти се обнародва в Държавен вестник и влиза в сила в един месец по-късно. През това време правителството трябва да приеме две наредби. Едната урежда работата на централния регистър като орган, който събира информация от емитентите на компенсаторки. Другата наредба ще регулира дейността на Централния депозитар. С тези правила искаме да уредим начина на коригиране на грешките, които биха си допуснали в процеса на прехвърляне на книжата. Той ще бъде организиран така, че да протече максимално бързо, което е в интерес и на собствениците. При масовата приватизация например всеки търг се обработва за три месеца, а ние ще се опитаме да извършим операцията за 30-40 дни. След влизането в сила на закона, в период от 20 дни, регистрите по места ще се приведат във вида, предвиден от наредбите. Трябва да се въведат в определени файлове данните. Поземлените комисии, така или иначе, водят в компютърни системи издадените компенсационни бонове. Записите пък са в Централния регистър, работещ с областните управи и министерствата. Там нещата са по-лесни - след като документите са готови за предаване, новият регистър на компенсаторни инструменти трябва да събере и обобщи цялата информация за десет дни. Данните се предават на депозитара, който за още десет дни трябва да регистрира всички собственици на книжа и да издаде удостоверителни документи, които да се върнат обратно при органите, издали компенсаторките. После в кратък срок, указан от наредбите, ще се поправят грешките. Това означава, че борсовата търговия с компенсаторни инструменти може да започне най-рано 70 дни след обнародването на закона или до края на юни.За облекчение на държателите на компенсаторки ние няма да им подменяме книжата с депозитарни разписки. Пред инвестиционните посредници те ще декларират собствеността си с временните удостоверения, които и сега притежават. А Централният депозитар е разработил система, чрез която посредниците ще могат да се информират има ли ги тези книжа, или ги няма. Има два варианта - запитване и директно нареждане, с което лицето става клиент на дадения брокер и книжата му се прехвърлят в регистър Б на депозитара (в подсметка на инвестиционен посредник). Всичко това става онлайн - пуска се съобщението и след две-три минути се връща при посредника. Така се избягват опитите за измами с копирани депозитарни разписки.Знае ли се вече каква е номиналната стойност на компенсаторките в обращение?- При последните разговори, които водих в Центъра за масова приватизация (ЦМП), който вероятно ще стане отдел към Агенцията за приватизация, стигнахме до извода, че номиналът им е 1.15 млрд. лева. Става въпрос за около 850 млн. лв. записи и 300 млн. лв. земеделски бонове. Сумата на записите знаем със сигурност, не е ясен размерът на боновете, тъй като земеделското министерство няма законово основание да ни го каже. Цифрата, която назовах, неофициална, а от шест месеца ЦМП работи активно с поземлените комисии, областните управи и министерствата, за да се изчистят всички грешки. Смятате ли, че пакетите от акции на държавни предприятия, предложените от Съвета за структурна политика за продажба на борсата, ще решат бързо проблема с компенсаторките? Правени ли са изчисления каква би била пазарната стойност на акциите?- В първоначалния списък се залагаше добрата идея да има пет суперкомпании, които да дадат възможност за създаването на балансиран инвестиционен портфейл. Това трябваше да доведе до по-голям интерес към компенсаторките и да вдигне цената им. С отпадането от този списък на Банка ДСК, НЕК и други енергийни дружества атрактивните фирми вместо пет останаха три или две. Програмата за стимулиране на капиталовите пазари, независимо че се нарича така, цели три неща - решаване на въпроса с компенсаторките, бърза и прозрачна приватизация на големи пакети през борсата и преодоляване на тежкия застой на капиталовия пазар, предизвикан от това, че акциите от масовата приватизация в средата на 90-те години се преразпределиха, тъй като бяха на по-малки компании. Изчисляването на пазарната цена на пакетите акции е работа на Агенцията за приватизация, която трябва да изготви списък от предприятия, които ще се продават срещу непарични платежни средства, и да го предложи на Министерски съвет. В него освен одобрените от Съвета за структурна политика ще влязат и голям брой други компании, които ще се пуснат и на борсата и на масовата приватизация. За боново раздържавяване ще се предлагат главно пакети, които не са публични.Това че няма да се предлагат и петте големи дружества, означава ли, че интересът на инвеститорите ще е по-малък като цяло?- В някаква степен ще бъдат отблъснати портфейлните инвеститори. Напоследък се разгоря конфликт за това, дали на борсата да се търгуват акции на Банка ДСК. Би ли имала тя полза от такава стъпка? Дали пък държавата няма да получи по-малко пари от подобен начин на приватизация?- Може би е добре да започнем от корена на този проблем. Той се крие във философията на приватизацията. Дали тя е процес, при който държавата взема пари и по този начин си оправя бюджета, или срещу определена сума отстъпва мениджмънта на компанията и го предава в по-професионални и заинтересовани ръце. Например в Япония по закон всички банки са публични дружества. Това осигурява широк обществен контрол върху управлението им. Не виждам никаква причина умерен процент от ДСК да не бъде приватизиран през борсата и инвеститорите да станат акционери в нея. Аз мисля, че най-професионален мениджмънт имат публичните компании. По цял свят е така - публичността е цел и никой не бяга от нея. Една публична компания на Запад веднага започва да се финансира през борсата. И всеки мениджър се стреми неговото дружество да се листва, като по този начин получава финансиране, както и реклама, която му дава пазара, получава рейтинг. Аргументите, че, видите ли, чуждестранните инвеститори били силно против публичните компании, са абсолютно несъстоятелни и прикриват други мотиви.А смятате ли, че е разумно да се продаде мажоритарен пакет от Банка ДСК на борсата?- Доста е рисковано. Не е ясно как ще протече такава приватизация и на какви цени. Не е логично държавата да загуби контрол кой ще купи такава голяма кредитна институция, в която държат спестяванията си много голям процент български граждани. Плюс това не би могло да се уговорят никакви ангажименти на новия мениджмънт по отношение на бъдещето на банката. Какви стъпки трябва да предприемат одобрените от Съвета за структурна политика дружества, за да се подготвят за борсова търговия?- Първо, на общо събрание, или ако е еднолично дружество - с протокол ще се вземе решение компанията да стане публична. С това започва процедура по обездвижването на акциите в Централния депозитар, т.е. те трябва да станат безналични. Това е бързо и просто действие - депозитарът работи светкавично в сравнение с други институции. После трябва да се изготви проспект от професионален консултант, който да бъде одобрен от Държавната комисия по ценните книжа. След това фирмата се листва на борсата и процесът е приключен. Това не би трябвало да отнеме повече от 2 месеца. По какъв начин ще се определят посредниците, които ще изготвят проспектите?- Появиха се две мнения. Едното е компаниите сами да си направят конкурс, което е бавният начин. Другото е АП, която има богат опит в работата си с посредници, да направи такъв конкурс. Условията за оценка ще са цена, бързина, качество. Окончателен ли е одобрения от Съвета за структурна политика списък от предприятия? Каква е вероятността към него да се прибавят Банка ДСК и електроразпределителните компании?- На практика не е казано, че тези компании изобщо няма да излязат на борсата. Просто колегите, които работят по приватизацията им, искат първо да изготвят стратегията за това и чак тогава да продават пакети от тях. Проблемът е, че ако ние чакаме приемането на стратегиите, а това се проточи една година, целият процес губи смисъл, защото никой не може да си формира портфейл. Всичко трябва да бъде направено в добър, правилен график. Списъкът е динамичен. Аз съм убеден, че в крайна сметка той ще бъде разширен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във