Банкеръ Daily

Пари и пазари

С една трета расте износът ни към трети страни през първото тримесечие

През март износът на стоки от България за трети страни нараства с 19.6% спрямо същия месец на миналата година и е в размер на 2.48 млрд. лева, отчете Националният статистически институт. 

През периода януари - март експортът към тези наши търговски партньори също се увеличава - с 28.3% на годишна база. Той е на стойност 6.76 млрд. лева. Основните пазари за българските стоки са били Турция, Сърбия, Китай, Съединените американски щати, Република Северна Македония, Обединеното кралство и Египет. Всички те формират 54.5% от износа за трети страни.

Турция е безспорният лидер в тази група страни. Износът ни расте с 19% и е на стойност 1.28 млрд. лева. Български фирми са продали в Сърбия стоки за 544.3 млн. лева, което означава ръст от 97.2 на сто. Към Китай сме експедирали изделия за 407.5 млн. лева, но износът ни намалява с 24.8 процента. Това обаче отразява общата тенденция в икономиката на втората най-голяма световна икономика. Китайският внос неочаквано е намалял през март, след като въведените противоепидемични мерки в голяма част от страната затрудниха влизането на товари в страната и се сви търсенето. 

Между януари и март най-голям ръст в експорта в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (+221.8%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (+196.2%). Най-голям спад пък има в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (-6%). Той включва следните раздели: обработени кожи и артикули от тях, н.д.; артикули от каучук; артикули от корк и дървен материал (изкл. мебели); хартия, картон и артикули от хартия и картон; текстил и артикули от текстил (изкл. облекло); продукти от други неметални минерални суровини; чугун и стомана; благородни и други цветни метали; други артикули от метал. 

Вносът на стоки в България от трети страни също нараства.

Само през март това става с 35.8% спрямо същия месец година по-рано, като е в размер на 3.65 млрд. лeвa. 
Импортът на стоки в България от страни извън Европейския съюз през периода януари - март се увеличава с 58% на годишна база. У нас са стоки от тези държави на обща стойност от 10.45 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е обемът на продукцията, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

От Русия у нас са влезли стоки за 3.007 млрд. лева, като има ръст от 169.6 на сто. Това отразява големия внос на горива от тази страна, както и повишените цени на тези суровини. Внесената продукция от Турция е за 1.89 млрд. лева, като стойността й се увеличава с 52.4 процента. Импорта на изделия от Китай е за 1.39 млрд. лева /+48.7%/.  

Най-голямо увеличение спрямо същия период на 2021 г. е отчетено в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (+154.2%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (+141.8%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите. 

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България

с трети страни през март е отрицателно, както и през периода януари - март, като продължава да расте и е в размер на 3.68 млрд. лева. 

 

Сътрудничество с Българо-турската камара за търговия и индустрия подкрепя бизнеса

Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия ще си сътрудничи с Българо-турската камара за търговия и индустрия и Посолството на Турция у нас за засилване на контакта между компании от България и Турция. Преди дни в рамките на среща, провела се между изпълнителния директор на агенцията Бойко Таков, изпълнителния директор на Българо-турската камара за търговия и индустрия Емрах Сазак и търговския представител към Посолството на Турция у нас Оказа Пакбеше, бяха обсъдени възможностите за коопериране между бизнеса от двете страни. Очертани са били и водещите сектори за потенциално засилнане на сътрудничеството.

В месеците май и юни Българо-турската камара за търговия и индустрия и Посолството на Турция у нас ще организират събития, насочени към частния сектор, като агенцията ще се включи като партнираща страна.

Агенцията продължава да работи по отношение на интернационализацията на фирмите ни, както и над инициативи, насочени към мачмейкинга /намиране на най-пдходящия партньор/ между български и чуждестранни компании.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във