Банкеръ Daily

Пари и пазари

Ръстът при финансовите приходи увеличи печалбата на БФБ

Към края на първото шестмесечие нетният финансов резултат, отчетен от "Българска фондова борса" АД е положителен и в размер на 1.50 млн. лв., става ясно от тримесечния отчет на дружеството за второ тримесечие. А печалбата за периода е следствие от ръста при финансовите приходи и спад в оперативните приходи и оперативните разходи. Преди година положителният резултат беше 430 хил. лева.

При приходите от основна дейност, БФБ отчета спад спрямо същия период на миналата година от 10.7%, който се дължи главно на намалели приходи от комисиони за сделки на борсата (-37%) и от такси за интернет търговия (-60%). От 24 юни беше прекратена експлоатацията на Client Order-Book Online System (COBOS), когато започна използването на Xetra T7 като платформа за търговия на борсата.

Сумите от таксите за информационно обслужване обаче нарасна с 6%, от такса за промяна на параметри на емисиите - с пет пъти, но в абсолютен размер и двете увеличения бяха незначителни на фона на отбелязания спад в приходите от комисионни (със 136 хил. лева). Финансовите приходи на дружеството нараснаха от 622 хил. лв. през първото шестмесечие на миналата година до 1.751 млн. лв. заради отчетените в тях приходи от дивидента, разпределен от дъщерното дружество "Българска независима енергийна борса" ЕАД. В "други доходи от дейността" е отразена възстановена от синдиците на "КТБ" АД сума от масата на несъстоятелността в размер на 30 хил. лева.

По основните разходни пера има общо намаление от 0.43% спрямо края на юни миналата година. Нарастване с 36 хил. лева има при харчовете за външни услуги. Но разходите за персонала намаляват със 17 хил. лв., както и стойността на "други разходи за дейността" - с 19 хил. лева. Промяната в останалите разходни пера е незначителна.

Търговията със собствени акции на "Българска фондова борса" АД бе с висока активност. Цената в края на шестмесечието се понижи спрямо тази в началото от 5.40 лв. за един брой при затваряне търговията на 28 декември до 5.218 лв. за дял цена в последната борсова сесия на 28 юни. Общо по тази позиция бяха прехвърлени 168 124 лота в 675 сделки, а оборотът бе на стойност 888 807 лева. В сравнение с прехвърлените през втората половина на миналата година се отбелязват спад в прехвърления обем книжа - с 57%, и в оборота - с 60%, но са сключени повече сделки (със 75%). Търговия имаше в 85 от общо 120 сесии за периода.

Facebook logo
Бъдете с нас и във