Банкеръ Daily

Пари и пазари

Ръст от 27.3% на премийния приход при „Евроинс“

С ръст от 27.3% на премийния приход завърши застрахователният холдинг „Евроинс Иншурънс Груп“ последния месец на миналата година, според отчета му. Сумата е достигнала до 21.1 млн. евро спрямо 16.6 милиона за декември на 2013 година.

Принос за това имат всички дружества от групата – „Евроинс България“,. „Евроинс Румъния“, „Евроинс Македания“ и „Евроинс Живот“. Единствено „Евроинс Здравно осигуряване“ показва по-лош резултат.
За 2014 година „Евроинс Иншурънс Груп“ отчита 1.65% спад на премийния приход, който е в размер на 157.7 млн. евро (по предварителни данни) спрямо 160.4 млн. евро, реализирани през 2013 година.

В резултат на политика на „Евроинс България“, ориентирана към ръст на немоторния бизнес, делът на немоторните застраховки в общия премиен приход се увеличава значително. Същевременно се наблюдава стабилизиране на обемите по застраховка „Каско на МПС“, дължащо се на добрите продажби на автомобилните марки в „Авто Юнион“. Единствено „Гражданска отговорност“ на автомобилистите отбелязва спад, което е следствие от политиката на компанията за намаляване на полиците по някои рискови категории МПС, като например, тежките влекачи.

Силен ръст по немоторните застраховки отбелязва и „Евроинс Македония“ като делът им от началото на годината е близо 27% от общия премиен приход на компанията.

При „Евроинс Румъния“ намаляването на Каско застраховките се дължи на политиката на компанията за редуциране на експозициите към рискови клиенти.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във