Банкеръ Daily

Пари и пазари

Ръст от 18% на приходите отчита БФБ за полугодието

Убеден съм, че оттук-насетне БФБ ще се утвърждава и ще е предпочитана за набиране на капитал за развитие и растеж на българските компании, отбелязва Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Ръст от 18% на приходите от дейността си до 3.14 млн. лв. отчита "Българска фондова борса" АД (БФБ) за първата половина на тази година спрямо същия период на 2019-а, четем в публикувания финансов отчет на борсовия оператор.

Нетните приходи от продажби възлизат на 900 хил. лв. и са съизмерими с тези за първото полугодие преди година. Финансовите приходи на дружеството се увеличават с 28% и са в размер на 2.24 млн. лева.

Разходите за дейността на БФБ през периода са 1.36 млн. лв., като нарастването им се дължи основно на по-големи плащания за амортизации, външни услуги, свързани с внедряването на търговската платформа Т7 на Deutsche Börse, лицензи и поддръжка, както и за възнаграждения на персонала.

"Ръстът на приходите на БФБ в период, който обхваща на практика спиране на икономиката ни, потвърждава, че борсата е предпочитано място за осигуряване на ликвидност в кризисна ситуация като тази без исторически аналог. Убеден съм, че оттук-насетне БФБ ще се утвърждава и ще е предпочитана за набиране на капитал за развитие и растеж на българските компании. Със сигурност това ще бъде един от основните фактори в резултат, на които страната ни ще премине през този труден период", отбелязва Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ по повод публикуването на счетоводния отчет.

Към края на първото полугодиe БФБ отчита положителен нетен финансов резултат от 1.779 млн. лв., което представлява ръст от 271 хил. лв. спрямо същия период на миналата година. Нетната печалба на една акция на дружеството е 0.27 лева. Реализираният текущ финансов резултат на БФБ се дължи главно на ръста на финансовите приходи, в които са включени постъпления от лихви и начисления дивидент от дъщерното дружество "Българска независима енергийна борса" ЕАД.

 

БФБ ще изкупи обратно до 300 000 собствени акции

Това ще стане, ако общото събрание на акционерите, насрочено за 30 юли, одобри предложението на мениджърите на борсовия оператор. Проектът за решение предвижда "Българска независима енергийна борса" ЕАД, еднолично контролирано дъщерно дружество на БФБ, да изкупи тези книжа от капитала на компанията майка. Срокът за обратното изкупуване е до 3 години. То трябва да стане на цени между 4.50 и 6 лв. за акция, четем в поканата за общото събрание.

Общото събрание на БФБ ще гласува и за разпределяне на 50% от печалбата за миналата година, която е в размер на 403 419 лв., под формата на дивидент. Това означава по 0.0306 лв. брутно на акция за всеки акционер или общо 201 709.66 лева.

Министерството ан финансите е най-големият акционер с дял от 50.05% от капитала и естествено ще вземе половината от дивидента, ако бъде гласуван. Инвестиционни посредници и банки притежават 16.74%, други фирми държат 19.58%, а индивидуалните инвеститори имат дял от 13.63% от книжата с право на глас. Чуждестранни акционери контролират 3.35% от акциите на борсовия оператор. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във