Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РУСКИ СИНДРОМ ЗАСЕГНА БРЕЙДИ КНИЖАТА

Движението при българските еврооблигации през седмицата се определяше предимно от нивата на американския и германския дългов пазар. Спадът на руските ДЦК в средата на седмицата не даде значително отражение върху цените на българските еврооблигации. Рисковата надбавка, на която те се търгуват, се задържа почти непроменена, но имаше немалък интерес за закупуване на двете дългосрочни емисии с падеж 2013 и 2015 година.Емисията с падеж 2007 г. достигна в средата на периода до 109.00-109.50 евро, след което отбеляза корекция до 108.85-109.25 евро.Най-високите нива, на които се търсеха книжата ни с падеж 2013 г. бяха, 111.25-111.30 евро, като в края на седмицата цените купува се понижиха до 110.70-110.75 евро за 100 евро номинал. Подобно беше движението и при глобалната емисия с падеж 2015 г., при която цената купува достигна до 114.00 щ. долара, след което в края на седмицата търсенето приключи на нива 113.25-113.50 щ. долара.След значителния спад на 30-годишните облигации на Русия започна масирана разпродажба и на българските брейди книжа, които повишиха цените си с 1-1.50 щ. долара през последните десетина дена. От трите вида брейди облигации - IAB's, DISC's и FLIRB's, бяха продадени книжа с общ номинал над 50 млн. щ.долара. Котировките им се понижиха с около 50 цента. Търговията с облигации по просрочени лихви (IAB's) приключи на нива 97.00-97.50 щ. долара, а облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - на нива 98.00-98.50 щ. долара. Книжата с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) завършиха седмицата при нива 97.50-98.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.На Българска фондова борса бяха регистрирани сделки с ипотечни облигации на Централна кооперативна банка за 200 000 лв. при доход между 6.50 и 7 процента. Книжа от първата емисия на POSTBANK с номинална стойност 56 000 лв. бяха прехвърлени при доход от 5.90 процента. Облигации от втората емисия на същата банка с номинал 679 000 евро се продадоха при доход 5.77%, а облигации на ТБ Алианц България за 250 000 евро - при доход 5.81 процента.Цените на ЗУНК-облигациите се задържаха без промяна на нивата от 86.25-86.75 щ. долара, респ. 86.00-86.50 евро за деноминираните в единната валута.

Facebook logo
Бъдете с нас и във