Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РМД ЗЛАТНИ ПРОДЪЛЖАВА ДА ДАВА РАМО НА ИНВЕСТИЦИННИТЕ БОНОВЕ

Нямаше изненади на компенсаторния сегмент през изминалата борсова седмица. С редки изключения непаричните платежни средства продължиха да се търгуват в сравнително тесни граници. Единствено инвестиционните бонове предоставяха идеална възможност на спекулантите да изкарват лесни пари на гърба на РМД Златни. По-всичко пролича, че Райфайзенбанк все още не е набавила нужния ресурс на клиента си, който трябва да изплати напълно цената по приватизацията на Златни пясъци АД. Също така на всички стана ясно, че приватизаторът е склонен да плати не повече от 59.90% за лев номинал. Множество спекуланти, привлечени от безрисковия арбитраж, стесниха дотолкова спреда, че направиха операцията твърде неизгодна дори ако сделките се сключват без комисиони. При компенсаторките също нямаше изненади. Изключение бе продължаващият дисбаланс между цените на записите и боновете. Компенсаторните и жилищно-компенсаторните записи често се търгуваха с няколко стотинки над компенсационните бонове, без да има ясно обяснение защо. През по-голямата част от седмицата боновете се разменяха непосредствено над нивото от 0.60 лв., а записите на няколко пъти достигаха до 0.65 лв. за лев номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във