Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РИСКЪТ ОТ ПРОСРОЧВАНЕ НА ЛИВАНСКИЯ ДЪЛГ РАСТЕ

От началото на кризата в Близкия изток цената на застраховането срещу просрочване на ливанския държавен дълг скача шеметно. Според инвеститорите страната в момента носи по-голям кредитен риск от Ирак. В резултат на това цената на ливанските суапи за неизпълнение по кредит - вид застрахователна полица, която сключват участниците на пазара, за да се защитят срещу неизпълнение на задълженията по дълга, нарасна значително през последните две седмици.
Цената на застраховане на ливански държавни облигации на стойност 10 млн. щ. долара е скочила с 285 000 щ. долара до 535 000 щ. долара годишно в рамките на петгодишен договор. Причината е, че спредът върху петгодишните суапи се е променил от 250 на 535 базисни пункта. Ливанските суапи се търгуват по-широко от тези на Ирак, при които спредът е около 450 базисни пункта.
Въпреки че е рано за детайлни оценки, според анализатори на Джей Пи Моргън по-нататъшното разширяване на спреда е малко вероятно - отчасти защото ливанската банкова система е надживявала и преди подобни неочаквани шокове (например убийството на премиера Рафик Харири през февруари 2005-а). Според тях ливанските банки са високоликвидни благодарение на притока на петродолари и са по-загрижени за хуманитарните щети от кризата, отколкото за платежоспособността на системата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във