Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РИСКОВИТЕ НАДБАВКИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА РАСТАТ

Облигациите на страните от развиващите се пазари продължават да се търгуват при по-високи рискови надбавки. За някои от страните, например Турция, рисковата надбавка се увеличи с около 100 базисни пункта. За България това повишение беше в рамките на 10 - 13 базисни пункта. Допълнително влияние върху цените оказваше и движението при лихвените равнища по еврото и щатските долари. Очакванията за по-висока инфлация и покачващи се лихви, предимно за САЩ, доведоха до значителна волатилност на лихвените нива през последните няколко седмици.Българските еврооблигации се търгуваха активно през периода, като цените отбелязаха повишение, съответно - от 107.95 - 108.20 евро до 108.10-108.35 евро за облигациите с падеж 2007 г., от 123.30-123.90 евро до 124.25-124.75 евро за облигациите с падеж 2013 година. Единствено глобалните облигации с падеж 2015 г. се задържаха почти без промяна на нива около 122.00-122.75 щ. долара. Изключително слаба беше търговията с българските брейди облигации. Инвеститорите се въздържат от покупки, тъй като все още няма яснота дали Министерство на финансите ще упражни правото си през юли за изкупуване на тези облигации по номинална стойност. Цените продължават да се движат в границите между 100.25-100.55 щ. долара. От външните корпоративни облигации най-активно се търгуваха облигациите на Първа инвестиционна банка. Част от инвеститорите скъсиха позициите си в тези облигации, но това не се отрази съществено на цената, която се понижи само с около 10 евроцента до 103.10-103.90 евро. При останалите облигации изтъргуваните обеми бяха незначителни, като търговията беше на нива, съответно - 104.90-105.30 евро за облигациите на МобилТел и 104.00-104.75 лв. за книжата на Европейската инвестиционна банка. Слаба беше търговията и при вътрешните еврови емисии. Епизодични сделки имаше предимно с 15-годишните облигации при цени в широк диапазон между 114.25 с 115.70 евро. При книжата с падеж 2010 г. цените се задържаха почти без промяна на нива 109.75-110.75 евро.Цените при ЗУНК облигациите трайно се установиха на нива около номиналната стойност. Интересът към закупуване на ЗУНК облигации, деноминирани в щатски долари, е доста слаб, докато деноминираните в евро облигации продължават да бъдат търсени предимно от страна на институционални инвеститори. Търговията при ипотечните и корпоративни банкови облигации беше умерена през седмицата, като на борсата се изтъргуваха четири от емитираните облигации при следните параметри: емисията на Алианц България с номинал 290 хил. евро и доходност от 3.40%, на Първа инвестиционна банка с номинал 210 хил. евро и доходност от 4.95% и с номинал 20 хил. евро и доходност от 6.45% и на ЮНИОНБАНК с номинал 45 хил. евро и доходност в широк диапазон между 5.70 и 6.40 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във