Банкеръ Daily

Пари и пазари

Риск за приходите на рекламните фирми при забавяне на икономиката

Софийската компания "Билборд" АД, специализирана във висококачествен широкоформатен дигитален и офсетов печат, отчита за полугодието общо нетни приходи от продажби в размер на 17.97 млн. лв., като това е повишение на консолидираните парични постъпления с малко над една трета.

През шестте месеца не е извършвана промяна в контролното участие, което компанията майка притежава върху дъщерните си дружества „Дедракс“ АД, в което притежава 60% от капитала, и „Дигитал Принт“ ЕООД, на което е едноличен собственик.

Разходите на консолидирана база също са нараснали, най-вече заради повечето похарчени средства за материали и външни услуги. Към края на юни групата „Билборд“ отчита печалба преди облагане с данъци в размер на 596 хил. лв. спрямо 519 хил. лв. за същия период на миналата година.

От „Билборд“ отбелязват, че ефектът от пандемията и налаганите ограничителни мерки на европейско и национално ниво ще продължат да оказват негативно влияние върху дейността на дружеството и през тази година.
Между януари и юни дружеството не е осъществявало сделки и няма вземания или задължения към лицата спрямо, които има наложени ограничителни мерки във връзка с военните действия на Русия в Украйна.
От компанията подчертават, че на този етап продължава да бъде невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния дългосрочен ефект от военния конфликт и последвалите санкции.

Рискове

„Билборд“ е зависимо най-вече от общите тенденции в сектора на печатарството, маркетинга и рекламата. Тъй като размера на инвестициите в маркетинг зависят от размера и разпределението във времето на паричните потоци на клиентите и цялостната конюнктура на сектора, в който оперира рекламодателя, компанията е пряко зависимо от цикличността на икономиката. Забавянето в ръстовете на българската икономика, съответно намаляването на разходите за реклама и печат могат да имат съществено негативно влияние върху приходите и печалбата на фирмата. Този риск е донякъде компенсиран от широките производствени възможности и ноу-хау, които биха позволили на „Билборд“ бързо да се пренасочи към нови търсени продукти и услуги, в случай на промяна в структурата на търсенето.
Предимство за дружеството е новото и модерно технологично оборудване. На практика, в това отношение кръгът от конкуренти на „Билборд“ на територията на страната е много ограничен.

Остава и рискът от повишаване на цените на основните суровини и материалите от съществено значение за основната дейност - дигиталния широкоформатен печат, винил и винилова мрежа, PVC фолиа, хартия и мастило. Част от доставките на необходимите материали и суровини са от български производители или от държави в рамките на Европейския съюз, по отношение на които рискът от рязко или необосновано повишение в цената на материалите и сведен до минимум.
От друга страна, поради значителното влияние, което материалите и суровините с източник Китай придобиха през последните няколко години на българския и европейския пазар вследствие на продължителната тенденция от предлагане на продукти с добро съотношение цена-качество, към момента дружеството би било негативно засегнато в случай на повишаване на цената на тези материали, което не е подчинено на европейската регулация и критерии за предвидимост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във