Банкеръ Daily

Пари и пазари

Рим емитира облигации при "солени" разходи за обслужване

Италианското правителство продаде на аукцион на 30 юни средносрочни и дългосрочни държавни дългови книжа за общо 6 млрд. евро при най-високата доходност за последното почти десетилетие - от дълговата криза в еврозоната. Това се случва след решението на Европейската централна банка да изтегли програмите си за стимулиране на икономиката, довели до масови продажби на пазарите на облигации на общността. 

Напредващата инфлация, подгрявана от руското нахлуване в Украйна, увеличаващо натиска върху продоволствените вериги, принуди основните централни банки, включително и ЕЦБ, да обявят край на хлабавата парична политика. Потребителските цени в еврозоната скочиха до рекордните 8.1% годишно през май и до нов рекорд от 8.6% през юни. 

Председателят на ЕЦБ - Кристин Лагард - обеща на редовното съвещание на банковия управителен съвет на 9 юни да действа по "целенасочен и стабилен начин", за да овладее бързо нарастващите цени. Плановете й са да извади от употреба голямата противопандемична програма за покупка на облигации PEPP и да повиши лихвените проценти през юли за първи път от 2011-а насам.

Този обрат в свръхщедрата монетарна политика предизвика в отговор разнобой на пазарите на държавен дълг на еврозоната, нанесли удар върху най-задлъжнелите стопанства на блока на еврото. Падащите цени на облигациите им качиха доходността на вторичните пазари, а те, както е известно, повишават и кредитните разходи на страните, емитиращи новия дълг.  

Италия предложи на аукциона в края на юни десетгодишни ДЦК с номинал 2 млрд. евро и петгодишини с номинал 4 млрд. евро при доходност, съответно от 3.47 и 2.74 процента. За последен път Ботушът е продал облигации с подобна срочност при по-висока доходност, съответно през 2014-а и 2013-а. 

Годишната възвръщаемост на италианските правителствени дългови книжа, която се движи обратно пропорционално на цените им, остана далеч под равнищата, достигнати в апогея на кризата на държавния дълг на еврозоната. Тя обаче започна да нараства от началото на годината и през май Рим продаде десетгодишни облигации при 3.1% годишна доходност. 

Паричните стратези на ЕЦБ положиха усилия да потушат тревогите за т. нар. риск от фрагментация, при който растящите лихвени проценти разтварят ножицата между кредитните разходи на най-силните и най-слабите икономики на блока на еврото и поставят последните в по-нестабилно положение. Уравителният борд на институцията "мъдри" нов инструментариум срещу фрагментацията. А госпожа Лагард обеща на 28 юни в Синтра да активира на 1 юли първата линия на защита на дълговия пазар като инвестира повторно, но с по-избирателен подход, средствата от портфейла придобити облигации по спешната пандемична програма PEPP с падеж на 1 юли.

Бас ван Гефен - старши макростратег на "Рабобанк", обаче твърди, че ЕЦБ се сблъсква с "труден, и дори невъзможен балансиращ акт" като се опитва да гарантира, че инструментът "ефективно избягва риска от фрагментация, не противоречи на инфлационния мандат на банката и е политически приемлив".

Facebook logo
Бъдете с нас и във