Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РЕПО ПАЗАРЪТ ИЗЛЕЗЕ НА АВАНССЦЕНАТА

Репо сделките, при които притежателят на държавни ценни книжа ги предоставя като обезпечение на контрагента си срещу взети назаем парични средства за определен период от време, станаха особено популярни през последните два месеца. Те обикновено се договарят между партньори, които си нямат особено доверие. Не това обаче е причината за необикновения интерес към тях, а фактът, че по своята същност репо операциите са депозитна сделка с обезпечение, т.е. инструмент на паричния пазар.
Министерството на финансите огласи своите нови опростени критерии за първичните дилъри на ДЦК, в които липсват многото задължителни елементи на старите правила. Чрез тях обаче за първи път се обръща специално внимание на вторичната търговия с държавни дългови инструменти, като за всеки първичен дилър е поставен 5-процентен праг на участие в общото количество сделки на вторичния пазар. Това изискване, както и фактът, че репо операциите и транзакциите без движение на средства при БНБ, се смятат за сделки на вторичен пазар, поставя на изпитание всички пазарни играчи. Защото по чисто математически принцип след края на март вместо досегашните 24 първичните дилъри ще бъде най-много 20. Участниците на пазара, които заемат дялове от над 5%, на практика ще изядат шансовете на останалите и бройката може да се понижи дори до не повече от 15, а нищо чудно да падне и до десет.
Така на практика репо сделките се превърнаха в хита на сезона и са в центъра на дилърските операции, а около тях се вихрят множество реални и фиктивни транзакции с една единствена цел - достигане на заветния минимум от 5% дял от вторичната търговия. Не е изключено също в крайна сметка финансови институции, които със сигурност трябва да са първични дилъри, да останат зад борда, а други играчи, които не са фактор на пазара, да продължат да са първични дилъри.
За ноември 2007-а бяха договорени сделки за общо 745 млн. лв. номинал, или дневният оборот се въртеше около 34 млн. лева. С наближаване на крайния срок за отчитане на критериите страстите се нажежават. През февруари се превъртяха общо близо 6 млрд. лв., или всеки ден се договаряха сделки за 290 млн. лева. Всекидневните обороти на репо пазара се повишиха до 140 млн. лв. и те са видимата част от айсберга. Останалите обеми са от сделки без движение по сметки при БНБ и именно те могат да изиграят лоша шега на мнозина от сигурните първични дилъри. Целият този напън ще продължи до 21 март - последната дата за оценка изпълнението на този критерий.
Твърдото ми убеждение е, че вторичната търговия с държавни ценни книжа трябва да се поощрява, но със сигурност не по този начин, чрез въвеждане на праг от 5-процентно участие на вторичния пазар и при признаване на репо сделките и особено на тези без движение в БНБ. Реална вторична търговия ще има, когато пазарните субекти имат реален икономически интерес от покупко-продажбата на ДЦК и когато има в наличност достатъчно парични средства, от една страна, и правителствени облигации, от друга. Пари има, но в момента усилията на банките са насочени към активна кредитна дейност сред фирми и граждани. Просто защото всичко е въпрос на цена и доходност. Така че потенциален интерес към покупка на ДЦК от страна на банките не липсва, но не на всяка цена.
Министерството на финансите е предвидило за идния месец да емитира нови ДЦК с общ номинал от 35 млн. лева. През март настъпват и падежите на книжа за 150 млн. лева. Явно, от финансовото ведомство нямат намерение да си набавят отново финансиране чрез този вид инструменти. Изобщо, след като няма желание за покупка на книжа, нито пък интерес от страна на продавачите (т.е. като липсва първичен пазар на ДЦК) няма как да се създаде и стабилен и развит вторичен пазар. В края на 2003 г. общата сума на държавните облигации, емитирани на вътрешния и на външния пазар, беше 6.3 млрд. лева. Четири години по-късно книжата, които пуска нашето правителство, са на същата обща стойност. През този период балансовото число само на банковата ни система, без пенсионните и застрахователните дружества, нарасна от 17.3 млрд. лева до 59 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във