Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Реинвестираме печалбата за допълнителен растеж

Константин Кръстев, изпълнителен директор на "Кредисимо" АД, пред "БАНКЕРЪ"

Доволни ли сте от интереса към акциите на "Кредисимо" АД на "БФБ-София"?

- Регистрацията на "Кредисимо" АД на "БФБ-София" имаше за основна цел максимална прозрачност на компанията, както и подготовката й за по-мащабни бъдещи проекти. Докато подготвяхме проспекта, не изключвахме и възможността да дадем малък пакет акции на стратегически инвеститор, но това по-скоро беше следствие на идеята ни за листване, а не причината. В този контекст екипът на "Кредисимо" не е преследвал увеличение на фрий флоута (броя свободно търгувани ценни книжа) и активна търговия с акциите на този етап. Това, което ни даде публичният статут, е една добре подредена компания и добра финансова дисциплина.


Как ще финансирате дейността си до края на годината?

- Още е рано да говорим за нова емисия ценни книжа. В момента рентабилността ни е отлична и това ни предоставя необходимия оборотен капитал. Имаме идеи за набиране на капитал от инвестиционната общност, но те са все още на много ранен етап.*


Дружеството отчита печалба до момента. Как оценявате новите регулации за бързите кредити, които влязоха в сила през тази година, очаквате ли някакви спънки заради по-строгия режим?

- Съществуват фирми, които с действията си нанасят вреди върху целия сектор. Те трябва да бъдат санкционирани или изхвърлени от пазара. Ние в "Кредисимо" винаги сме се борили за един по-устойчив и прозрачен сектор на небанковите кредити. И да - ние се нуждаем от подкрепата на държавата, която трябва да въведе ясни правила. А когато някой не ги спазва, институциите трябва да вземат необходимите мерки. Ние подкрепяме идеята за регулации. Те обаче следва да се въвеждат много внимателно и отговорно. Трябва да бъде чут гласът на компаниите, които спазват правилата и са лоялни данъкоплатци. Ние следваме именно такова поведение. И имаме какво да кажем, и можем да помогнем за взимане на най-полезните решения. Все пак ние имаме най-голям интерес потребителите да бъдат максимално защитени от лошите практики, които съществуват при част от компаниите в сектора. Тези практики трябва да бъдат изкоренени. Капиталът на компаниите за небанкови кредити да стане 1 млн. лв. е една добра мярка и стъпка в правилната посока. Включването в Закона за потребителските кредити на заеми под 399 лв. също е една много положителна мярка. А колкото до тавана на годишния процент на разходите, това беше една непазарна и грешна мярка. Всички видяха, че тя нищо не промени.


Планирате ли да привличате инвеститори и чрез разпределяне на дивиденти?

- Ние сме изключително динамична компания, която постига висок ръст на нетната печалба, и целим привличане на инвеститори, фокусирани именно в ръста, а не във фиксирана доходност. Когато това е налице, най-логичното нещо е печалбата да се реинвестира изцяло, за да поражда допълнителен ръст. С оглед на амбициозните ни цели през идните 3-5 години не предвиждаме разпределение на дивидент, защото пазарът ни дава възможността да увеличим размера на компанията неколкократно. Когато огромният потенциал на пазара се изчерпи и достигнем зрялост в сектора, ще дойде моментът да мислим за дивидент.


*През септември предстои общо събрание на акционерите, което ще обсъди предложение за увеличение на капитала със собствени средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във