Банкеръ Daily

Пари и пазари

Разширяват се връзкитие на българския капиталов пазар със световните финансови пазари

Всички борсово търгувани фондове на "Експат асет мениджмънт", което е част от "Експат Капитал", могат да се държат от клиентите на швейцарския централен депозитар SIX SIS и унгарския централен депозитар Keler, съобщиха от компанията. С тази стъпка, която е плод на двугодишни усилия от страна на българското управляващо дружество, достъпът на чуждестранни инвеститори до продуктите на фирмата се разширява значително.

Швейцарският централен депозитар SIX SIS е един от четирите големи международни депозитарни институции, свързващи финансовите пазари в цял свят, заедно с Clearstream, Euroclear и DTCC. Към момента той покрива над 60 пазара по света и има директни връзки с централните депозитари във Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Белгия, Холандия, Унгария, Люксембург, Австрия и Дания. Регистрацията на фондовете на "Експат" в SIX SIS позволява те да се тръгуват на всички борси в държавите, с чиито централни депозитари SIX SIS има директна връзка.

Унгарският централен депозитар Keler e водеща депозитарна институция на капиталовите пазари в Централна и Източна Европа. Той покрива над 50 пазара в цял свят чрез връзките си с Clearstream и SIX SIS и има директни връзки с централните депозитари на Австрия, Чехия, Естония, Литва, Латвия, Полша, Словакия, Словения, Румъния, а от скоро и на България.

Това е поредната изградена от "Експат" инфраструктурна връзка на българският капиталов пазар със световните финансови пазари. Чрез нея инвеститори от много повече държави ще могат да държат фондовете на дружеството, включително и българския индексен фонд Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF. Тази връзка позволява теоретично и на други български емитенти да регистрират своите емисии в Keler и SIX SIS, което би направило възможно и лесно държането им от чужди инвеститори, и регистрацията им за търговия на големи чужди борси, като тези във Франкфурт, Лондон, Париж, Амстердам, Люксембург и Дъблин. Така "Експат" продължава мисията си за подкрепа и развитие на местния капиталов пазар.

"Експат асет мениджмънт", е компания за управление на активи в региона на Централна и Източна Европа. Дружеството управлява индивидуални инвестиционни сметки за клиенти от различни държави, няколко договорни фонда, както и 11 борсово търгувани фонда, следящи основните борсови индекси в Гърция, България, Северна Македония, Сърбия, Хърватия, Словения, Румъния, Унгария, Словакия, Чехия и Полша. Фондовете на дружеството се търгуват на борсите във Франкфурт и Лондон. Продуктите на дружеството са единствените български ценни книжа, регистрирани за съхранение в депозитари извън България (освен в Централен Депозитар). Към днешна дата това са Clearstream Banking (Luxembourg), SIX SIS (Switzerland) и Keler (Hungary).

Facebook logo
Бъдете с нас и във