Банкеръ Daily

Пари и пазари

Разширяването на пазара на ел.енергия „Ден напред“ към България започва през Гърция

Очакваното разширяване на единния европейски пазар „Ден напред“ към България започва през Гърция. То е насрочено за 11 май тази година (с първи ден на доставка 12 май) при положително потвърждение след приключване на всички тестове и съответните одобрения от българския и гръцкия регулатори. Това съобщиха от "Българска фондова борса" АД, която е едноличен собственик на "Българска независима енергийна борса". 

Обединението на пазара между България и Гърция започна като част от проекта IBWT с официалното решение от 1 март миналата година. Всички участващи страни спазиха взаимно договорения план и завършиха успешно цялата подготовка за тестване, което ще се проведе между 16 март и 30 април. Фазата на тестване ще включва и българските участници на пазар „Ден напред“ в края на април, за които ще има допълнителна комуникация.

"Българска независима енергийна борса" и Електроенергийният системен оператор (EСO) вече работят, макар и в изолиран режим, но в пълно съответствие с процедурите на Мултирегионалното обединение Multi Regional Coupling (MRC) и с използване на активите за ценово свързване на региони Price Coupling of Regions (PCR) от януари 2016 година. За "Българска независима енергийна борса", ЕСО, местните производители, потребители и търговци, този проект представлява първата възможност за присъединяване към единния пазар на ЕС в рамките на „Ден напред“ и начин да се възползват от предимствата, които интеграцията на пазарите на електроенергия в ЕС цели и предлага като модел.

След изпълнението на проекта за обединение през границите на Италия - Italian Borders Working Table (IBWT) с Мултирегионалното обединение Multi Regional Coupling (MRC) през февруари 2015 г., започна работата по свързването на България към единния европейски пазар на електроенергия „Ден напред“. 

„Най-значимото обединение в сектора на енергетиката на ЕС се очаква да бъде напълно завършено до края на годината с връзката на 4MMC границите (Чехия, Унгария, Румъния и Словакия) с MRC чрез проекта за междинно свързване Interim Coupling и непосредствено след това, чрез свързването на България през общата ни граница с Румъния“, казва Константин Константинов, изпълнителен директор на "Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ). 

От самото начало на реална борсова търговия в България през 2016 г., "Българска независима енергийна борса" е пълноправен член на обединението на всички европейски борси - MRC (Multi Regional Coupling), със сегашно име SDAC (Single Day Ahead Coupling), както и на SIDC (Single Intraday Coupling). Важни участници в тези организации са и преносните оператори. Електроенергийният системен оператор също е сред членовете. Участието в тези обединения дава възможност, от една  страна, борсовите оператори да обединяват офертите, които електронните системи за търговия регистрират, а от друга - преносните оператори да предоставят данни за наличните нива на трансграничните права за пренос, или така наречените капацитети. В момента клиринговите цени и клиринговите обеми на БНЕБ се изчисляват заедно с останалите борси в Европа, но без да са осигурени въпросните данни за капацитетите.

Пазарното обединение предоставя автоматичен достъп на българските участници до офертите на останалите пазарни участници в цяла Европа. А конкретната възможност за този достъп се определя от нивата на капацитетите, т.е. колко енергия може да премине физически от една национална система в друга.

"Българска независима енергийна борса", дъщерна компания на БФБ, е лицензирана да организира борсов пазар на електрическа енергия в България през 2014 година. Тя оперира борсовите сегменти „В рамките на деня“, „Ден напред“ и „Двустранни договори“. БНЕБ ЕАД е пълноправен член на SDAC (Single Day-Ahead Coupling, с предишно наименование MRC - Multi-Regional Coupling) и асоцииран член на PCR (Price Coupling of Regions). От 2016 г. БНЕБ е пълноправен член и на асоциацията на европейските енергийни борси Europex.

Facebook logo
Бъдете с нас и във