Банкеръ Daily

Пари и пазари

Разходите за иновации в България нарастват до 1 млрд. лв. през 2019-а

Разходите за научноизследователска и развойна дейност в България нарастват през 2019г. основно заради приноса на чуждестранните източници на средствата. Интензивността на показателя (измерена като процент на разходите за НИРД от брутния вътрешен продукт) през миналата година нараства до 0,84% от 0,76% през 2018 година и така през 2019 г. те достигат 1,002 млрд. лева. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Делът на чуждестранните източници на средствата за осъществяване на научни дейности е 38.4%. Сектор „Предприятия“ финансира 37.6% от общите разходи, а държавния бюджет - 23.6%.

Сектор „Предприятия“ е най-големият от четирите институционални сектора с дял от 67,2% от общите разходи през 2019 година. Следва сектор „Държавно управление“, чиито научни институти и организации формират 24,9%.

Направените разходи за наука от висшите училища и университетските болници възлизат на 7,3%, а от нетърговските организации - на 0,6% от всички разходи за научноизследователска и развойна дейност.

В структурата на разходите по области на науката през 2019 г., както и през 2018 г., най-голям относителен дял имат техническите науки - 54%, или 541,1 млн. лв., следвани от медицинските и здравни науки с дял от 18,2%, или 182,9 млн. лв., и естествените науки – 15,8%, или 157,9 млн. лева.

През миналата година изследователите са 26 399 души (в еквивалент на пълна заетост), което е с 2,3% повече в сравнение с 2018 година.

Делът на жените е 46,2%, а броят на изследователите в еквивалент на пълна заетост е 16 940 души, което е с 2,5% повече спрямо 2018 година.

В НСИ отчитат, че има годишен ръст в дела на заетите лица с висше образование - от 81,8% през 2018 г. на 82,2% през миналата година.

Основната част от изследователите през 2019 г. е съсредоточена във фирмите и научните институти от сектор „Предприятия“ – 52,4% от общия персонал, или 13 826 души.

В организациите и институциите от сектор „Държавно управление“ научна дейност осъществяват 8 307 души, което съставлява 31,5% от общия персонал, зает с НИРД през 2019 година. В сектор „Висше образование“ 4 123 души са ангажирани с провеждането на научни изследвания и разработки, като относителният им дял е 15,6%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във