Банкеръ Daily

Пари и пазари

Расте сумата на предоставените кредити и аванси от ЦКБ

Печалбата на "Централна кооперативна банка" АД в края на първото тримесечие е в размер на 9.66 млн. лева, става ясно от междинния счетоводен отчет на дружеството. Тя е с около една трета по-ниска спрямо същия период на миналата година.

В края на март общата сума на активите на "Централна кооперативна банка" АД е нараснала със 7.78% на годишна база и е на стойност 6.17 млрд. лева. Банката поддържа стабилно развитие от началото на тази година заема осмо място в класацията на БНБ за търговските банки у нас по показателя "балансова стойност на активите". И спрямо четвъртото тримесечие на миналата година има ръст в активите на кредитната институция.

В периода между януари и март сумата на предоставените кредити и аванси от ЦКБ на клиенти нараства на годишна база и възлиза на 2.50 млрд. лева, четем в доклада за дейността на финансовата институция. Мениджърите отбелязват, че има ръст на тази сума и спрямо четвъртото тримесечие на миналата година.

В края на март задълженията на ЦКБ към други депозанти заемат 98% от общите задължения на кредитната институция. Тяхната стойност е нараснала до 5.48 млрд. лева. Привличането на нови клиенти е причината за отчетения ръст  по този показател - и на годишна база, и спрямо четвъртото тримесечие на 2019-а.

Основен акционер на банката е "Химимпорт" АД, който пряко и чрез свързани лица, контролира над 75% от гласовете от общото събрание на акционерите на "ЦКБ" АД. Останалите книжа с право на глас са собственост на по-малки инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във