Банкеръ Daily

Пари и пазари

Расте сумата, която "Емка" - Севлиево разпределя за акционерите си

Общо1 827 345.35 лв. от нетната печалба за миналата година ще се използват за изплащане на дивидент на акционерите на "ЕМКА" АД - Севлиево. Това се реши от редовното общо събрание на дружеството, което одобрят предложението на мениджърите. Брутната сума на една акция е 0.0842 лв. за един брой, съобщиха от фирмата за производство на различен тип кабели и проводници. Изплащане на дивидента ще започне от 11 юли и ще се извършва чрез "Централен депозитар" АД и клоновете на "ОББ" АД.

Решението за разпределение на печалбата предвижда още със сума в размер на 19 395 лв да се попълни фонд "Резервен" на фирмата, а останалите 1 669 219.60 лв. да бъдат внесени във фонд „Неразпределена печалба от минали години“.
Положителният финансов разелутат за 2018 г. е на стойност 3 515 959.95 лв., стана ясно след като акционерите приеха годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания годишен финансов отчет за миналата година и одиторския доклад. Приходите на фирмата и нетната й печалба растат през миналата година, за което спомага и факта, че общо 65.33% от продукцията на предприятието се изнасят на външните пазари.

След добрата новина за дивидента, акционерите освободиха членовете на борда - "Манг" ООД (акционер с 0.03%), "Профи-Т" ООД (акционер с 0.06%), "Дениде" ООД и "ЛТС Консулт 2011" ООД (акционер с 0.01%), от отговорност за дейността им през изминалата година. Прокуристът Теодор Недев Татев е акционер с 0.35% от капитала.

Общото събрание одобри и предложените промени, с които се актуализира устава на дружеството.

Капиталът на "ЕМКА" е в размер на 21 69 726 лв., като различни фирми владеят 87.59% от капитала, а останалите акции са собственост на малки инвеститори. Най-големите акционери са "Индустриален капитал холдинг" (с 33.12%), "КЕМП" АД (37.37%) и ЗУПФ "Алианц България" (6.99%).

Сумата на дивидента, изплащан от "ЕМКА" расте през всяка една от последните години. За 2017 г. акционерите получиха по 0.073684 лв. за акция. За 2016 г. сумата бе 0.05263 лв., за 2015 г. - 0.042105 лв., а за 2014 г. - 0.042105 лв. за един брой.

Инвеститорите още имат възможност да се включат в разпределението на печалбата за 2018 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на "ЕМКА" на БФБ, които дават право на дивидент, е 28 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във