Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РАСТАТ РАЗХОДИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА МЕТАЛИ

Клиринговата къща на Лондонската метална борса LCH Clearnet увеличи цената за обслужване на търговията на метали в отговор на растящите колебания на котировките и рекордните пазарни оценки на медта, цинка, никела и алуминия през последните три месеца. Според управата на клиринговата компания мярката е опит за намаляване на резките ценови промени в търговията на базовите метали. Брокери пък са на мнение, че тя ще доведе до по-нисък оборот на тържището в Лондон. Повишението влезе в сила на 5 май.
LCH Clearnet е увеличила количеството средства, които всяка фирма член на борсата трябва да депозира по банковата сметка на клиринговата къща. Предназначението на тези фондове е да покрият потенциалните загуби от търговските операции. Увеличението при медните сделки е със 117% на партида, равняваща се на 25 т метал, до 14 575 щ. долара (или около 583 щ. долара на тон). При цинка повишението е от сегашните 4100 щ. долара за 25 т метал на 9200 долара. По оценка на експерти от бранша това е най-мощното увеличение на разходите за търговия в пазарната история.
Международните сдружения на търговците на метали отдавна предупреждават, че цените, особено на медта, се качват от спекуланти и високите им нива намаляват печалбите на фабрикантите, които използват метала. На практика те ще са директните потърпевши от мярката на LCH Clearnet, защото тя ще оскъпи хеджирането на експозициите им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във