Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Растат активите на договорните фондове

"УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО" - 2014

S 250 3068c50f 4213 4640 b08a 15b98e094c39
S 250 6753bf89 85a4 4a43 aed9 8533eb578f52

От 2006 г. в. "БАНКЕРЪ" всяко тримесечие представя две свои уникални класации: за "Управляващо дружество" и за "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с награда за най-успешните мениджъри. Като най-добро управляващо дружество у нас за 2006, 2007, 2008 и 2009 г. редакцията отличи "Елана фонд мениджмънт" АД. През 2010-а наградата заслужи "ДСК Управление на активи" АД. През следващите 2011 и 2012-а тя беше поделена между "ДСК Управление на активи" АД и "Райфайзен асет мениджмънт (България)" ЕАД. През миналата година "Райфайзен асет мениджмънт (България)" еднолично оглави подреждането.

 

В този брой представяме поредната годишна класация за дейността на управляващите дружества през 2014 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на редакцията. Класацията обхваща периода от 1 октомври 2013 г. до 30 септември 2014 година.

 

Активите на договорните фондове, макар и бавно, се увеличават, което дава сигнал, че ситуацията в сектора за управление на активи започва да се подобрява. Това показват числата от отчетите за дружествата. Но те все още са доста далеч от атрактивността на банковите депозити, които остават предпочитани от домакинствата и фирмите. От друга страна, притесненията на фондмениджърите остават - след кризата с Корпоративна търговска банка и несигурността и ниската ликвидност на фондовата борса, където са инвестирани част от паричните им средства.

 

Това пък държи българските договорни фондове нащрек за процесите на капиталовия пазар у нас. По тази причина вложенията им в акции намаляват за сметка на облигациите, които заемат над половината от общия размер на активите на българските фондове. 

От управляващите дружества, които ни представиха данни, точки по отделните критерии получиха 22, но само тринадесет от тях (съгласно правилата) могат да участват в разпределението на местата в крайното подреждане. Три от фондмениджърите пък попаднаха в Топ 10 и по петте показателя и, естествено, влязоха в списъка на най-добрите за годината Няма нищо чудно в това, тъй като с леки вариации те са се класирали на челни позиции през всяко от изминалите тримесечия.

Отново познати имена попълниха и листата на номинираните. Едно дружество излезе от Топ 10, а за мястото му се пребориха "Аркус асет мениджмънт" и "Скай Управление на активи", които затварят таблицата.

Първите три дружества в нея от 2013-а пазят местата си и в сегашното подреждане. След като се класира в челото по всички показатели и с едно първо място в тях, "Райфайзен асет мениджмънт (България)" отново е на върха на пирамидата. Дружеството събра 40 точки (от възможните 50) и заслужи признанието за


"Управляващо дружество на 2014 година"


"Елана фонд мениджмънт", с пет номинации и със спечелените 31 точки запазва мястото си на почетната стълбица. "Ти Би Ай асет мениджмънт", с четири номинации, но и с две първи места, му прави компания там с 30 точки.

И банковите фондмениджъри пазят престижа си в сектора за управление на активи, а три от тях отново са намерили място и в Топ 10. И няма нищо чудно в този факт, след като техните банки-майки са сред най-предпочитаните чрез депозитните си програми и с умелата реклама и на другите си финансови продукти - взаимните фондове.

В края на септември в портфейлите на всички български колективни схеми има акумулирани активи за 846.962 млн. лв., като сумата е със 186 млн. лв. повече спрямо резултата от предната година. А добрата новина за сектора е, че повечето от тях са добавили още стойност към тях. По критерия


нетна стойност на публично акумулираните активи


"най-богатите" управляващи дружества от миналата година отново са в шорт листата, а вече четири банкови фондмениджъри уверено водят колоната. "Райфайзен асет мениджмънт (България)" е привлякъл още 26 млн. лв. за последните дванадесет месеца (до септември 2014-а). С акумулираните общо 221.873 млн. лв. парични средства дружеството остава едноличен лидер. Експертите на "ДСК Управление на активи" са спечелили през този периода още 10 млн. и със 167.612 млн. лв. пази втората позиция. Най-голям скок прави "ОББ асет мениджмънт". След като почти удвоява активите си - до 61.964 млн. лв., компанията стъпи на почетната стълбица, като измести "ЦКБ асет мениджмънт" на едно стъпало надолу. Дружеството изпревари "Елана фонд мениджмънт" само с 500 хил. лв., но дружеството от групата "Елана" е с най-предно класиране измежду всички небанковите фондмениджъри с привлечените 42.335 млн. лева.

Все повече клиенти се ориентират към индивидуална стратегия за управление на активите си в опит за постигане на по-висока печалба. Това пък прави трудно събирането на информация по показателя


нетна стойност на активите под доверително управление


както и по другия, свързан с него - средна сума от такива активи на клиент. Интересът към тази възможност за умножаване на парите е донесъл и по-високи приходи по това перо при повечето от компаниите. Първите два фондмениджъри остават най-предпочитаните, както бе и в предишните тримесечни класации. Те имат преднина пред останалите, като се възползват максимално от принадлежността си към големи финансови групи с много клиенти и дъщерни дружества.

"Ти Би Ай асет мениджмънт" остава лидер по показателя, след като в портфейла му са влезли около 9 млн. лв., и в края на септември той управлява активи за 130.778 млн. лева. Фирмата остава и единствената, която успява да прескочи границата от 100 млн. лева.

Увеличение в привлечените средства (с около 10 млн.) отчита и "Райфайзен асет мениджмънт (България)", което го затвърждава на втората позиция със своите 54.795 млн. лева. Още един банков фондмениджър - "КТБ асет мениджмънт", е на почетната стълбица, но поради проблемите на своя учредител през последните месеци е загубил около 2 млн. лв. и пази в портфейла си 34.892 млн. лева. 

С добавените 4 млн. "Елана фонд мениджмънт" се приближи до най-"богатите" в сегмента на доверителното управление.

Уговорката за поверителност на информацията "крие" донякъде истинската картина в тази ниша от управлението на активи. Големите дружества, които най-често са под "обсадата" на инвеститорите, и в края на септември са привлекли най-много парични средства по показателя


средни активи на клиент под доверително управление.


Сумата, която са им поверили клиентите, обаче намалява. "Ти Би Ай асет мениджмънт", естествено, води в това подреждане, но средният размер на парите на един клиент са с около милион по-малко. Следващото го дружество - "Астра асет мениджмънт", обаче увеличава акумулираната сума, което му дава възможност да измести с едно стъпало надолу "Райфайзен асет мениджмънт (България)".

Тъй като дружествата вече по-рядко организират нови договорни фондове, няма промени по показателя


брой на колективните инвестиционни схеми


Само номинираните в таблицата управляват вече 72 от тях, което пък е показателно за влиянието им в сектора, при общо 109, организирани от 29-те лицензирани фондмениджъри. "ДСК Управление на активи" остава на върха с десет схеми, а с девет го следва "Конкорд асет мениджмънт". Със седем фонда "Елана фонд мениджър" пази мястото си в тройката.

След него е "ОББ асет мениджмънт" с шест схеми. Други четири дружества ги следват с по пет, а с по четири фонда са останалите пет дружества. 

С неясната икономическа ситуация у нас можем да обясним разместванията по показателя


брой на индивидуалните клиенти


С годините всяко от управляващите дружества си е създало кръг от клиенти, но отчитаме и оттегляне на вложители от повечето от тях. "ПФБК асет мениджмънт" обслужва 14 хил. души, но близо до него са "ДСК Управление на активи" и "Райфайзен асет мениджмънт (България)", които пазят позициите си и през тази година. Първото дружество е привлякло 3460 клиенти през изминалите дванадесет месеца (към 30 септември), а във второто са влезли още 2347 вложители, което му позволява да остане на третата позиция.

Въпреки спадащите лихви по банковите депозити не се очаква в следващите месеци някакво значително преливане на инвеститори и пари към взаимните фондове, прогнозират от бранша. Въпреки това данните от тази година показват, макар и леко, увеличение на интереса и на обема на акумулираните от управляващите дружества средства.

 

 


ПОБЕДИТЕЛЯТ


"Райфайзен асет мениджмънт (България)" е управляващо дружество, изцяло собственост на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД. То е лицензирано през 2005 г. и още от старта на дейността си се нарежда сред лидерите на българския пазар по управление на активи.

Компанията е организирала и управлява четири местни договорни фонда и предлага дялове от единадесет чуждестранни схеми на австрийското "Райфайзен Кепитъл мениджмънт" (Виена). То покрива пълната гама от рискови профили - от най-консервативните, през умерените до високорисковите. 

"Райфайзен асет мениджмънт (България)" е първото дружество на българския пазар, което предлага едновременно чуждестранни и местни колективни инвестиционни схеми. В неговия портфейл са и двата най-големи договорни фонда на българския пазар - "Райфайзен (България) Фонд Ликвидност" и "Райфайзен (България) Фонд защитена инвестиция в евро".

Facebook logo
Бъдете с нас и във