Банкеръ Daily

Пари и пазари

RAM Europe ще продава автомобилите L CITY за Гърция и Кипър

Производителят на спортни състезателни автомобили и електромобили "Син Карс Индъстри" АД и RAM Europe S.A., Гърция подписаха споразумение за сътрудничество. Електромобилът L CITY е създаден за нуждите на транспортната индустрия и компаниите с автопарк.

RAM Europe e най-големият производител на леки и тежки сметопреработвателни и сметопочистващи машини на Балканите и един от най-големите участници в сектора на сметопреработването в Европа. Гръцката компания поема представителството на автомобилите L CITY на територията на Гърция и Кипър, като основният фокус ще бъдат общини и компании, ангажирани в сферата на сметосъбирането, и най-вече в островните части на Гърция. От гръцка страна договорът беше подписан от собственика и изпълнителен директор на компанията - Тодорис Рендзос, който посети лично производствената база за автомобилите и батериите на "Син Карс Индъстри" в Русе, заедно с основния екип от инженери на RAM Europe.
Гръцкият производител избра автомобилите L CITY след едногодишен обстоен преглед на европейския пазар и посещение на всички производствени площадки за лекотоварни автомобили в категорията N1 (общо тегло до 3500 кг).
Непосредствено преди официалната церемония по откриването на новоизградената производствена линия в R&D-центъра на СИН КАРС в Русе, двете страни подписаха договора за сътрудничество и договор за поръчка на един автомобил L CITY от модела Pickup (с открита каросерия) със срок за доставка ноември 2022 година.
Това е първият директен договор на "Син Карс Индъстри" с европейска компания - производител.

Планове на компанията за 2022 година са концентрирани в започване на производство на малка сери електромобили. От "Син Карс Индъстри" обявиха, че продължава работата по затваряне на веригата на доставки и намирането на резервни доставчици от и възможно най-близо до Европа. Планът за второто полугодие е за разрастване на производствените мощности и увеличаване броя на готовите автомобили.

"Син карс" стана втората компания от иновативен сектор, която придоби публичен статут на новия пазар за растеж на малки и средни предприятия (BEAM) на "Българската фондова борса". До края на годината дружеството ще подкрепи растежа на производството си с увеличение на капитала. Решението е взето от мениджърите на фирмата. Това ще стане чрез първично публично предлагане посредством пазарът за растеж на МСП BEAM на 13 695 779  нови, обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции, с номинална и емисионна стойност от по 1 лев всяка и емисионна стойност от 1.14 лева. Общата сума на увеличението е 15 613 188 лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във