Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПУСКАТ БФБ-СОФИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Вече няма пречки пред приватизацията на БФБ-София. На 11 октомври депутатите приеха изцяло промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), който се разрешава на чуждестранни борси или борсови обединения да притежават повече от 5% от капитала на българската борса. Досега тази привилегия важеше само за държавата, която държи 44% от капитала й. Към раздържавяването на БФБ-София през последните няколко години интерес са проявявали борсовото обединение OMX, Виенската борса, Юронекст (Париж, Брюксел, Амстердам) и Атинската фондова борса. Дали и кога ще се пристъпи към приватизация е трудно да се прогнозира, въпреки че по-голямата част от експертите смятат, че БФБ-София няма бъдеще като самостоятелен играч в региона.
С новите текстове в ЗППЦК се регулира дейността на инвестиционните посредници, колективните инвестиционни схеми и управляващите дружества. Предвидено е и приравняване на първичното и вторичното публично предлагане акции. В норматива е разширено и понятието финансови инструменти, като в него са включени фючърси върху стоки, опции, договори за разлика и др., които все още не се търгуват в България. Законодателят е предвидил и забрана за преобразуването на инвестиционно дружество от отворен тип в такова от затворен тип.
В началото на октомври беше приет и Законът срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Той засяга търговията с вътрешна информация и пазарните манипулации. Глобата, която ще се налага на физически лица нарушили закона, е от 20 000 до 50 000 лева. При повторно нарушение санкцията е от 50 000 до 100 000 лева. За същото на юридическите лица и едноличните търговци ще се налага имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение - от 100 000 до 200 000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във