Банкеръ Daily

Пари и пазари

Първото специализирано дружество за рискови инвестиции във високотехнологични компании излезе на борсата

Маню Моравенов, изпълнителен директор на "БФБ-София" (вляво) и Даниел Томов, изпълнителен директор на "Илевън Кепитъл".

След успешно проведено първично публично предлагане (IPO), в резултат на което "Илевън Кепитъл" АД акумулира над 2.1 млн. лева, дружеството
дебютира на "Българска фондова борса" АД, съобщиха от борсовия оператор. Размерът на капитала на компанията е 2 301 528 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 лев. Книжата на "Илевън Кепитъл" АД се търгуват на Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard под борсов код 11C. Маркет-мейкър на емисията е инвестиционният посредник "Карол".
Листването на "Илевън Кепитъл" е исторически момент както поради факта, че това е първoто дружество на БФБ, специализирано в рисковите инвестиции, така и заради това, че се случва във време на пандемия. "Ние сме възхитени от куража и доверието на мениджърите на дружеството в бъдещето развитие на българските стартъп компании. Нещо повече, убедени сме, че значима част от новата ни бизнес история ще се пише от стартъп екосистемата в България", казва доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на "БФБ-София".
"Листването на "Илевън Кепитъл" АД на "Българска фондова борса" АД е много важно събитие за нас. Радваме се да представим един различен клас активи, който иначе е труднодостъпен, неликвиден и изисква специализирани познания. От една страна предоставяме допълнителен капитал и време за портфолио компаниите да реализират своя потенциал, като същевременно целим да сближим стартъп екосистемата и публичните пазари", сподели Даниел Томов, изпълнителен директор на "Илевън Кепитъл".
Паричните средства от първичното публично предлагане ще се използва от "Илевън Кепитъл" за допълнително финансиране на бързо растящи компании от тяхното портфолио.

Facebook logo
Бъдете с нас и във