Банкеръ Daily

Пари и пазари

Първият транш от акциите на "Телелинк" може да бъде през юни

След като бе одобрено допълнението към проспекта за допускане на емисията акции на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД до търговия на регулиран пазар, потвърдено с решение на Комисията за финансов надзор от 26 март, дружеството е получило покана за определяне на дата за начало на търговия на "Българска фондова борса" АД, съобщиха от ИТ компанията.

"Въз основа на полученото одобрение възнамеряваме да актуализираме процедурата за продажба и да предложим първи транш от предлагането при първа подходяща възможност", заяви изпълнителният директор компанията Иван Житиянов. "Предвид ситуацията на продължаващо извънредно положение във връзка с COVID-19, планираме да започнем предлагането през юни, като се надяваме, че това ще осигури достатъчно време за нормализиране на положението и спокойна подготовка на дружеството и инвеститорите".
Въпреки ситуацията към настоящия момент ръководството няма конкретно измерими индикации за съществени негативни ефекти върху финансовото състояние и планираното развитие на бизнеса и финансовите показатели  на групата.
Като организация с развита ИТ инфраструктура и висока степен на дигитализация на процесите, Групата провежда ефективна работа от дистанция. Взети са и всички необходими мерки за безопасност и резервно осигуряване при работа на място и полеви дейности. На тази основа е осигурена непрекъснатост на работния процес при максимално запазено ниво на ефективност.

"Настоящата ситуация илюстрира ясно полезността на предлаганите от "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД решения, като прави гъвкавите корпоративни мрежи, дигитализацията и резервното осигуряване на данните и процесите и средства за дистанционно обслужване и колаборация по актуални от всякога", коментира Житиянов. Според него кризата с COVID-19 безспорно е негативно явление и е трудно да говорим за извличането на ползи от нея от морална гледна точка. "Въпреки това считаме, че тя ще допринесе за нарастващо осъзнаване на ползите и интереса към продуктите и услугите, които предлагаме."
Дружеството ще продължи да следи отблизо развитието на епидемията от COVID-19 и нейните последици, както от гледна точка на дейноста на групата, така и с оглед на изпълнимостта на сроковете и дейностите по планираното предлагане. В тази връзка от фирмата заявяват, че запазват готовност за тяхното адаптиране при необходимост и своевременното предоставяне на информация с цел защита на интересите на заинтересованите инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във