Банкеръ Daily

Пари и пазари

Първият "къс" индексен фонд стъпи на БФБ

Стартът на търговията с първия "къс" индексен фонд е знаково събитие за българския капиталов пазар в началото на 2020 г., каза доц. Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ (вляво).

Търговията с дялове от Националния договорен фонд Expat Bulgaria Short SOFIX започна на "Българска фондова борса" АД, съобщиха от борсовия оператор. Колективната инвестиционна схема е създадена от управляващото дружество "Експат асет мениджмънт" ЕАД и следва обратното движение на индекса SOFIX, калкулиран от "БФБ-София". Той се търгува в Сегмент борсово търгувани продукти на Основния пазар BSE на "Българска фондова борса" АД.

"Стартът на търговията с първия "къс" индексен фонд е знаково събитие за българския капиталов пазар в началото на 2020 г., не само защото това е първия фонд с обратна инвестиционна стратегия, но и защото продуктовото разнообразие е предпоставка за засилване на инвестиционния интерес към пазарите на БФБ", каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ по време на официалната церемония.

Номиналната стойност на един дял от фонда е 1 лев. Дяловете му са безналични, поименни, свободно прехвърляеми. Маркет-мейкър на емисията е инвестиционният посредник "БенчМарк Финанс" АД. Максималният размер на отклонението в процент между котировките "купува" и "продава" (спред) е 5 процента. Минимална стойност на котировката в парично изражение към момента на въвеждането й е 2 500 лева.

Управляващото дружество "Експат асет мениджмънт" ЕАД създаде и първия борсово търгуван фонд - Expat Bulgaria SOFIX UCIT ETF, чийто дялове се търгуват успешно вече четири години на "Българска фондова борса" АД.

Националният договорен фонд Expat Bulgaria Short SOFIX получи одобрение от Комисията за финансов надзор на 10 октомври миналата година.

SOFIX  е основният индекс на българската борса и се състои от 15-те най-ликвидни компании на "БФБ-София". Доходността на фонда следва тази на индекса с обратен знак, т.е. ако българският пазар поевтинее, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност, и обратно.

Expat Bulgaria Short SOFIX не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите. Той осигурява няколко предимства. Например, диверсификация. Чрез Expat Bulgaria Short SOFIX инвеститорът получава експозиция към обратното движение на кошница от 15-те най-ликвидни акции на "БФБ-София". Фондът е подходящ за хеджиране на дълги позиции към индекса SOFIX. Инвестиция при очакване на спад на пазара. Подходящ за инвестиция при очаквания за спадане на стойността на индекса SOFIX. Търговия в рейндж. Дава възможност да бъде използван при стратегии за търговия в рейндж (range trading).

Facebook logo
Бъдете с нас и във