Банкеръ Daily

Пари и пазари

Първа фирма от сектора на недвижимите имоти стъпи на пазар BEAM

Първа камбана и за търговията с акциите на "Инфинити капитал" на БФБ.

Търговията с акции на "Инфинити Капитал" на пазар beam започва след успеха на първичното публично предлагане (IPO), в което компанията набра 1 355 516 лева.

"Приветстваме "Инфинити Капитал", които са първият представител на сектора на недвижимите имоти на пазар beam. Това е потвърждение, че пазарът за растеж е подходящ и за секюритизиране на портфейли от недвижими имоти на инвестиционни компании“, заяви Маню Моравенов, изпълнителен директор на "Българска фондова борса".
Размерът на емисията на "Инфинити Капитал" е 1 454 883 лева, разпределен в същия брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 лев. Книжата на компанията се търгуват на beam под борсов код INF.
Допълнителната сума, която акумулира "Инфинити Капитал" ще бъде вложена в реализацията на първия проект, вече като официален собственик и изпълнител - комплексът от луксозни жилища „Аристократ Хилс“.

Съветник на дружеството по издаването на емисията е „Елана Трейдинг“ АД.

При реализиране на всеки проект, "Инфинити Капитал" ще разпределя 50% от печалбата като дивидент, пише в документите за публичното предлагане.

„Инфинити Капитал“ АД е инвестиционно акционерно дружество с адрес на управление в град София. Стратегията му следва линията на придобиване-строителство-продажба/отдаване под наем на недвижими имоти, главно жилищни сгради, складови, офис и търговски площи с фокус в областите София-град и София-област.

 

Пазарът за растеж на МСП BEAM 

е специален пазар, организиран от "Българска фондова борса" АД, който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България. Всяка една от тях може да набере до 6 млн. лева капитал чрез фондовата борса без да се налага да се подготвя и представя в КФН проспект. 

Пазарът ВЕАМ разширява възможностите за финансиране. Стартъпите получават достъп до капиталовите пазари при облекчени процедури. 

Пазарът за растеж на малки и средни предприятия BEAM може да осигури печалби и на инвеститорите, ако вложат пари в добър проект, но и рискът е по-висок. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във