Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Пълни джобове с (без) надеждни имоти

Раздвижване на пазара на недвижимите имоти има, но то не се разпростира в цялата страна. Процесът е съсредоточен в няколко големи градове - София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе... и тук списъкът като че ли свършва. Всички те привличат българите с по-добрите условия за живеене, работа и обучение на децата. Статистиката също отчита по-висока активност в тях при вземането на разрешения за строителство.

Различни и понякога случайни са факторите, които движат пазара. През миналата година това бяха парите, излезли от фалиралата Корпоративна търговска банка. Лятото на 2016-а пък се оказа успешно за туристическия бизнес по морето. И не са малко хората, които предпочитат да вложат печалбите си в недвижимост.

Цените на имотите, естествено, са несъпоставими и може да се каже, че офертите на агенциите варират в доста широки граници - в зависимост от населеното място, района, социализацията му. Ниските лихви по депозитите също бутат пазара нагоре. Доста са и прогнозите, че има потенциал лихвите по потребителските и ипотечните кредити да намалеят още. При това положение е логично да се очаква цените на имотите да продължат да растат. Иначе през тази година е подчертан интересът към купуването на жилища на "зелено", което само по себе си означава, че има търсене, но не и достатъчно предлагане, което да го покрие. От друга страна, не са малко и напазаруваните преди години "на едро" апартаменти, които сега пустеят и не си намират купувачи.

По традиция "оживлението" днес се подклажда (често и изкуствено) от всевъзможни агенции от сектора, а и от статистиката,  според която през септември бизнес климатът в строителството се е подобрил с 1.4 пункта в резултат на оптимистичните оценки на строителните предприемачи. Негативизмът около бранша обаче повлия на инвеститорите и те го отразиха в борсовите си сделки. Акциите на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) се подредиха сред губещите. Това се дължи основно на продължаващите проблеми в търговията с недвижимости и при изграждането и ползването на различен тип сгради (жилищни, офисни, търговски и логистични).

Макар и определяни като спекулативни, секторните колективни схеми задоволяват интереса към акциите на компании от определен отрасъл или към някои суровини, които са показали (или се очакват да покажат) добър потенциал за растеж и печалби. По този начин всеки има възможност да инвестира в сектора на недвижимите имоти, дори и с малка сума. В същото време може да разполага с парите си заедно с реализираната до момента доходност. Конкретно, вложилите пари в договорните фондове, инвестиращи в имоти, имат всички основания да са доволни приз 2016-а.

Настроението на инвеститорите в организирания от "ОББ асет мениджмънт" секторен фонд  - "ОББ Патримониум Земя", би трябвало да е най-ведро. Той добавя стойност към портфейлите на своите клиенти и завършва с печалба, която е над постигнатото от конкурентите му. Схемата е фокусирана върху придобиване на акции и облигации на АДСИЦ от страната и от чужбина, които инвестират предимно в земеделска земя, в офисни и в логистични площи. Те са и най-печелившите в сферата на недвижимите имоти. Фондът следи и дялови книжа на емитенти от аграрния сектор и на фирми от хранително-вкусовата индустрия у нас и зад граница и с умерено агресивната си политика осигурява на клиентите си 5.95% доходност. "ОББ Патримониум Земя" отчита печалба още от началото на публичното предлагане на свои дялове (януари 2009-а), с което се обяснява фактът, че акумулира и управлява 18.181 млн. лв. - с 3 млн. повече спрямо началото на 2016-а. За предпазване от неблагоприятни пазарни тенденции част от активите на фонда се влагат в дългови ценни книжа.

Клиентите на първия секторен договорен фонд у нас - "Алфа Индекс Имоти", също могат да са доволни. Той купува акции на дружества, които инвестират в недвижимости, като основната част от активите му са в книжа на най-търгуваните АДСИЦ на "БФБ-София". Неговите вложения носят печалба от 5.82%, но същевременно активите му намаляват с около 6 млн. лева.

На печалба в края на деветмесечието са и инвеститорите в "ДСК Имоти" и в "Конкорд Фонд-3 Недвижими имоти". Първият специализиран фонд купува основно акции на български и чуждестранни АДСИЦ, както и акции или дялове на колективни схеми, които влагат в акционерни дружества със специална инвестиционна цел. Освен това разнообразява портфейла си с дългови финансови инструменти и с такива на паричния пазар. Вложенията му носят печалба от 1.91%, както и ръст от 4 млн. на неговите активи.

"Конкорд Фонд-3" е с балансиран профил, а активите му са в акции на български и на чуждестранни дружества със специална инвестиционна цел. Неговият портфейл включва: бизнес имоти, земеделска земя, жилищни и ваканционни сгради. Широкият спектър от активи е донесъл на притежателите на дялове печалба от 2.52 процента.

Секторните фондове са възможност, която позволява разнообразяване на активите в определени моменти. Но трябва внимателно да се следят тенденциите и бързо да се влиза или излиза от всяка такава алтернатива. Защото "плодовете" от растежа на даден отрасъл може да загорчат в някой следващ момент.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във