Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Проучване и добив на нефт и газ" продължава разработката на находищата в Северна България

С по 15 години ще бъдат удължени концесионните договори за находищата „Долни Дъбник“ и „Горни Дъбник“, област Плевен. Това реши Министерският съвет на последното си заседание, приемайки исканата промяна от концесионера - "Проучване и добив на нефт и газ" АД. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находищата, които биха останали неиззети.

Концесионните договори за двете находища са сключени през септември 2003 г. за срок от по 17 години между Министерския съвет на България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "Проучване и добив на нефт и газ" АД - Плевен.

"Проучване и добив на нефт и газ" АД е единственото българско дружество, осъществяващо пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, както и преработката на суров нефт до крайни продукти за пазара. От 2004 г. то е част от групата "Химимпорт". "Зърнени храни България" АД, който притежава 6 263 464 акции или 51.22% от книжата с право на глас.

"Проучване и добив на нефт и газ" АД е правоприемник на основните геологопроучвателни, научно-изследователски и производствени предприятия и обекти от българската нефтодобивна промишленост с над 50-годишна история.

Днес "Проучване и добив на нефт и газ" АД е публична компания, а акциите й се търгуват на "Българска фондова борса" АД. Тя експлоатира всички действащи на територията на страната нефтени находища и осигурява над 700 работни места за инженери, геолози, геофизици, икономисти, специалисти и производствени кадри в нефтената индустрия .
"Проучване и добив на нефт и газ" АД е концесионер по дванадесет концесионни договора за добив на суров нефт и/или природен газ и титуляр на три разрешения за търсене и проучване на нефт и газ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във