Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Проучване и добив на нефт и газ" предлага по-голям дивидент

Мениджърите на "Проучване и добив на нефт и газ" АД предлагат 99% от печалбата на фирмата за миналата година да се разпредели като дивидент за акционерите си. Това четем в писмените  материали към поканата за общо събрание, насрочено за 30 юни.

Положителният финансов резултат за 2018 г. е 2 834 123 лева. От тази сума за изплащане на дивиденти ще се използват 2 812 454 лева. Брутната сума за една акция е 0.23 лв., което пък е с около 10% повече спрямо 2017 година, когато акционерите взеха по 0.21 лв. на един брой.

Срок за изплащане на дивидента е 60 календарни дни от датата на провеждане на общото събрание и ще става чрез "Централен депозитар" АД и клоновете на "Централна кооперативна банка" АД;
През годините сумата е намалявала. За 2016 г. дивидентът бе по 0.29 лв. на акция, за 2015-а - по 0.33 лв., за 2014-а - по 0.68 лв.  и по 1.1 лв. за 2013 година.

Остатъкът от печалбата в размер на 21 669 лв. се предвижда да бъде внесена във фонд "Резервен" за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството.

Това разпределение на печалбата обаче ще се случи, ако акционерите приемат докладите (индивидуален и консолидиран) за дейността на дружеството през 2018 г., годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрирания одитор.

В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през изминалата година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни правото си на глас в общото събрание, е 12 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във