Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Проучване и добив на нефт и газ" плаща дивидент

Компанията "Проучване и добив на нефт и газ" АД проведе общото си събрание с месец и половина закъснение след законовия срок (30 юни). Повечето негови акции са собственост на фирми от групата "Химимпорт". Чакането обаче си е струвало, тъй като бе гласувано за разпределяне на брутен дивидент за 2013 г. от 1.10 лв. за ценна книга. Сумата само за акционери физически лица (след приспадане на дължимия данък) е 1.045 лева. Минус на фирмата, изтъкван от анализаторите, беше именно, че се въздържа от такива плащания. През последните години тя не е разпределяла печалбата си, макар че показва стабилни финансови резултати. Известна е и стратегията на групата "Химимпорт" да не поощрява акционерите си и приоритетно да реинвестира текущите и натрупаните приходи и да развива проектите си със собствени средства.


Сумата, предвидена за дивиденти, е 13 450 868 лв., или общо 94.8% от печалбата на дружеството за миналата година в размер на 14 181 833 лева. Остатъкът от положителния финансов резултат (730 965 лв.) се отнася във фонд "Резервен" за други резерви, но те може да се използват и за увеличение на капитала.


След търговото предложение през юни "Химимпорт" увеличи дяловото си участие в дружеството до 13.84%, което ще му осигури приходи от 1.862 млн. лева. Основният акционер в нефтодобивната компания "Зърнени храни България" с 51.22% в капитала й ще получи 6.89 млн. лв. като дивидент.


Днес "Проучване и добив на нефт и газ" АД е единственото българско дружество, което извършва проучване и експлоатация на находища за добив на нефт и природен газ у нас, за които притежава дванадесет концесии. Освен това то има дейност и в нефтопреработката и търговията с нефтопродукти и горива. Намалялата му производствена дейност у нас и намалялото потребление от населението натискат приходите от продажба на продукция и те леко намаляват за полугодието, а печалбата спада с 13 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във