Банкеръ Daily

Пари и пазари

Промишленото производство се забавя през юни

3.6% по-малко промишлено производство през юни спрямо същия месец на 2018 година и с 1.9% по-малко спрямо месец май, отчете Националният статистически институт. 12.5% намаление през юни спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост. Спад има също и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%, в преработващата промишленост - с 1.2%.

По-значително понижение на индекса в преработващата промишленост се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 33.4%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 13.8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9.8%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 8.1%. Съществено увеличение на индекса е регистрирано през юни 2019 г. спрямо предходния месец при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 9.5%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 8.9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.3%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 4.8%.

На годишна база значителен спад на индекса на промишленото производство е отчетен в добивната промишленост - с 20.0%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.6%, и в преработващата промишленост - с 1.7%. Драстично понижение има в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година при производството на тютюневи изделия - с 47.1%, производството на основни метали - с 21.0%, производството на облекло - с 11.8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 10.4%. Положителни резултати с по-голямо увеличение са отчетени при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 15.2%, производството, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 10.3%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във