Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОМЯНАТА НА РЕЙТИНГА НИ РАЗДВИЖИ ЦЕНИТЕ

Основната новина през седмицата, която даде отражение върху търговията с българските книжа по външния дълг, беше повишението на кредитния рейтинг на страната от Standard Poor's. Рейтинговата агенция повиши до ВВ с положителна перспектива оценката за дългосрочните книжа в чуждестранна валута. Веднага след обявяването на новината цените на книжата по външния ни дълг се повишиха. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се продават за 90.25 - 91.25 щ.долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - за 91.75 - 92.25 щ.долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - срещу 92.50 - 93.50 щ.долара. Част от инвеститорите продадоха брейди книжата си, но цените им в края на периода се понижиха с около 50 базисни пункта. Повишението на кредитния ни рейтинг доведе до поскъпване на глобалните облигации в евро с падеж 2007 г. и 2013 г., които достигнаха съответно до цена 103.60-104.10 евро и 98.75-99.00 евро за 100 евро номинал. Доларовата емисия с падеж 2015 г. остана без промяна.Цените на българските еврооблигации се задържаха на тези високи нива през цялата седмица, като в края на периода се понижиха леко с около 10 базисни пункта.Добрите новини за България през последните дни задържа ценовите равнища на глобалните ни облигации високи. Очакваме те да останат на тези равнища и през следващата седмица или да отбележат лек спад.Търговията с ипотечни и корпоративни облигации през периода беше слаба, тъй като в момента няма достатъчно предлагане на такива инструменти за инвестиране. През седмицата на борсата беше регистрирана само една сделка с облигации на Обединена българска банка с номинал 50 000 лв. при доход, равен на дохода при емитирането им - 7.50 процента. Инвеститорите не проявяват интерес към закупуване на ЗУНК облигации в момента, тъй като доходът, който носят при настоящите нива от 79.875-80.00 щ.долара за 100 щ.долара номинал, е много нисък.

Facebook logo
Бъдете с нас и във