Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОМЕНИТЕ В ПРАВИЛНИКА ЗАМОГНАХА БОРСАТА

Промените в борсовия правилник, които влязоха в сила от понеделник (27 ноември), успяха да вдигнат оборотите на позадрямалото ни тържище. Това се дължи не толкова на повечето сключени сделки, колкото на факта, че вече всички транзакции с книжа на публични дружества трябва да се регистрират на пода на БФБ. Така обясняват специалистите рязкото увеличение на блоковите сделки през седмицата. Освен че ще генерират допълнителни приходи на изпадналата в сериозна финансова криза фондова борса, промените ще осигурят и повече прозрачност при размяната на големи пакети. Досега такива сделки се осъществяваха извън регулирания пазар под формата на замени срещу държавни ценни книжа. Увеличаването на оборотите позволи на съвета на директорите на борсата да намали събираните от нея такси за транзакции на официалния и свободния сегмент. Те вече са само 0.1% от обема на всяка сделка, което е двойно по-малко отпреди 27 ноември. По този начин таксите на тези сегменти се изравниха със събираните суми за операции на блоковия пазар.


В четвъртък (30 ноември) рязко се повишиха цените на книжата на Солвей-Соди. Причината е нарасналото им търсене от страна на клиент на инвестиционния посредник Елана. За броени минути бяха изкупени всички акции на завода за производство на калцинирана сода, които се предлагаха на цени до 8.50 лв. за бройка. Сделка бе сключена дори по 9 лв. за книга. Към обяд обаче купувачите се оттеглиха и собствениците на акции от комбината не можеха да се разделят с тях и при 8 лв. за една. Това дава основание да се смята, че другата седмица содите ще поевтинеят с около 10 процента.


Някои брокери коментират, че причина за поскъпването на акциите на Солвей може да е приближаващият край на годината. Те допускат възможността отделни посредници да се стремят да повишат капиталовата си адекватност, за да отговорят на законовите изисквания. Но повечето анализатори отхвърлят такава вероятност. Според тях играчите на пазара се опитват по-скоро да подскажат на мажоритарния собственик на завода Солвей Шишеджам холдинг, че предложената от него цена за изкупуване на книжата на Солвей-Соди от 6.60 лв. за акция е нереално ниска.


Като изключим обаче този случай, по останалите активно търгувани позиции на борсата се забеляза известно поевтиняване. Книжата на Албена паднаха с повече от 2%, като отново слязоха под психологическата бариера от 7 лв. за бройка. Брокери твърдят, че загубите на инвестиралите в акции на курорта са по-малки от очакваните. Още през миналата седмица беше забелязано, че анонсите за продажбата им са се увеличили рязко. В края на месеца неочаквано рамо на книжата на Албена дадоха клиенти на Булброкърс. Благодарение на тях акциите на дружеството задържаха относително стабилното си ниво от 6.80-6.90 лв. за една.


Продължи поскъпването на книжата на Централна кооперативна банка. Сделка бе осъществена по 0.62 лв., като преобладава мнението, че върхът по позицията все още не е достигнат. Очакванията за печалби са свързани с предстоящата смяна на основните акционери на кредитната институция.


Повишиха се и котировките на Слънчев бряг. Сделките се сключваха в диапазона от 3.70 до 4 лв. за акция. В края на седмицата остана неудовлетворено търсене по 3.91 лв., но продавачи липсваха. Няма да е изненада, ако скоро цените на дружеството надминат дори и 5 лв. за бройка. Тези прогнози са свързани с предстоящата продажба на част от хотелите в курорта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във