Банкеръ Daily

Пари и пазари

Промени ще има в съвета на директорите на "БФБ-София"

Нов съвет на директорите на “Българска фондова борса” АД ще бъде избран на предстоящото общо събрание на акционерите на 10 декември, става ясно от поканата за свикването му. Проектът за решение предвижда Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева да влязат в борда на борсовия оператор, с петгодишен мандат.

Христина Пендичева e представителян на държавата в съвета на директорите на БФБ. Тя е държавен експерт от Министерство на финансите, в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ близо седем години.

Любомир Бояджиев е член на съвета на директорите на "Българска фондова борса" от осем години. Той е председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на ИП "БенчМарк Финанс" и член на Управителния съвет на Асоциацията на лицензираните инвестиционни посредници. Той е представител на браншовата организация в управлението на борсовия оператор.

За нов член на борда на БФБ се предлага Радослава Масларска, която е председател на борда на директорите на ИП "ЕЛАНА Трейдинг" и председател на на Асоциацията на лицензираните инвестиционни посредници. 

Гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД се предлага да бъде в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, определено в съответствие с Политиката на „Българска фондова борса” АД за определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи и Устава на дружеството.

Общото събрание ще упълномощи министъра на финансите да сключи от името на „Българска фондова борса” АД договора за уреждане на отношенията между членовете на борда на директорите и дружеството, съгласно разпоредбата на чл.244, ал.7 от Търговския закон.
Акционерите ще приемат нова Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД, както и правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса” АД.

Министерството на финансите е най-големият акционер с дял от 50.05% от книжата с право на глас.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във