Банкеръ Daily

Пари и пазари

Производствените цени в страната спадат с около 2% през март

Производствените цени в България се понижават през март спрямо месец по-рано, съобщават от Националния статистически институт. Общият индекс на цените на производител спада с 2.1% спрямо февруари. Намаление е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.6%, в добивната промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - по 1%.

На годишна база общият индекс на производствените цени в страната намалява с 1.5% в сравнение с март 2019 година. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 3.7%, а увеличение се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.3%, и в добивната промишленост - с 0.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през третия месец на годината пък е с 1.7% над равнището от март 2019 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.2%, а намаление се наблюдава в добивната промишленост - с 2.5 %, и в преработващата промишленост - с 1.4%.

Колкото до индексът на цените на производител на международния пазар през март - той намалява с 3.4 на сто спрямо предходния месец и отчита спад от 6.2% за година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във