Банкеръ Daily

Пари и пазари

Производствените цени в страната нарастват с 1.4% за година

Производствените цени в България се понижават през февруари спрямо месец по-рано, но бележат ръст на годишна база, съобщават от Националния статистически институт (НСИ).

На годишна база общият индекс на производствените цени в страната нараства с 1.4% в сравнение с февруари 2019 г. По-високи цени са регистрирани при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.7%, в добивната промишленост - с 3.2%, и в преработващата промишленост - с 0.3%.

Общият индекс на цените на производител през февруари 2020 г. намалява с 1.0% спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано в добивната промишленост - с 8.0%, и в преработващата промишленост - с 1.2%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено повишение на цените с 0.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през втория месец на годината е с 3.1% над равнището от февруари 2019-а. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.1%, в добивната промишленост - с 1.8 %, и в преработващата промишленост - с 0.7%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през февруари намалява с 2.5% спрямо предходния месец и с 1.1% спрямо съответния месец на 2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във