Банкеръ Daily

Пари и пазари

Производствените цени в селското стопанство намаляват

Производствените цени в селското стопанство за третото тримесечие на 2019 г. намаляват с 4.6% спрямо същото тримесечие на миналата година, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се понижава с 6%, а на продукцията от животновъдството се увеличава с 3.7%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 2%, като в растениевъдството той е с 3.4%, а в животновъдството се наблюдава увеличение с 2.8%.

През третото тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление се наблюдава в цените на бобовите култури - с 43.5%. По-ниски са цените на: зърнените култури - с 5.3%, техническите култури - с 12.8%, фуражните култури - с 9.9%, и пресните плодове - с 2.0%. Цените на пресните зеленчуци отбелязват ръст с 14.8%. Намаление е отчетено в цените на: меката пшеница - със 7.1%, слънчогледа - с 18.8%, фасула - с 19.8%, маслодайната роза - с 25.7%, краставиците - с 8.8%, сините сливи - с 11.3%, и виненото грозде - с 3.9%. Повишават се цените на: ръжта - с 12.9%, памука - с 13.2%, доматите - с 18.0%, пипера - с 18.0%, и черешите - с 13.8%.

Спрямо същото тримесечие на 2018 г. цените на живите животни намаляват с 1.8%. Намалението е в резултат на спад в цените на: едрия рогат добитък - с 2.0%, овцете - със 7.0%, козите - с 19.6%, и домашните птици - с 2.9%. При животинските продукти е регистрирано увеличение в цените на: козето мляко - с 22.0%, кравето мляко - с 11.8%, и кокошите яйца за консумация - с 5.4%. Намаление е отчетено в цените на биволското мляко - с 8.1%, и на овчето мляко - с 8.2%.

През третото тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. се наблюдава понижаване в цените на: зърнените култури - с 6.0%, техническите култури - с 1.5%, фуражните култури - със 7.1%, и многогодишните етерично-маслодайни култури - с 14.1%. Спрямо 2018 г. увеличение е отчетено в цените на пресните зеленчуци - с 5.8%. В животновъдството цените на живите животни нарастват със 7.9%, а на животинските продукти - с 1.6%.

През третото тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. намаление е отчетено в цените на: меката пшеница - с 6.7%, царевицата - с 4.0%, слънчогледа - с 2.8%, лавандулата - с 15.9%, бялото главесто зеле - с 16.3%, ябълките - с 9.4%, и кайсиите - с 4.4%. По-високи са цените на: ръжта - с 11.7%, резенето - с 19.8%, доматите от открити площи - с 12.8%, и култивираните гъби - със 7.6%.

В животновъдството през третото тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. увеличение се наблюдава в цената на всички основни категории животни с изключение на домашните птици, които отбелязват лек спад от 0.7%. Цените на свинете се увеличават с 13.0%, на едрия рогат добитък - със 17.3%, на овцете - с 9.2%, и на козите - с 2.8%. При животинските продукти увеличение отбелязват цените на козето мляко - с 20.0%, и овчето мляко - с 1.9%. Намаление е отчетено в цените на биволското мляко - с 12.1%, и на кокошите яйца за консумация - с 1.6%.

Индекси на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2019 г. е по-висок с 0.9% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 2.4% спрямо 2018 година.

През третото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на 2018 г. по-високи са цените на: посевния и посадъчния материал - с 0.9%, минералните торове - с 6.7%, ветеринарномедицинските продукти - с 6.2%, и фуражите - с 1.8%. По-ниски са цените на продуктите за растителна защита - с 0.9%, и на електроенергията и горивата - с 2.8%. През третото тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. индексът на цените на: електроенергията и горивата се увеличава с 1.1%, посевния и посадъчния материал - с 1.8%, минералните торове – със 7.7%, ветеринарномедицинските продукти - с 6.7%, и фуражите - с 1.9%. Намаляват цените на продуктите за растителна защита - с 0.6%

Facebook logo
Бъдете с нас и във