Банкеръ Daily

Пари и пазари

Производителят на етанол "Алмагест" се отписа от публичния регистър

На последното свое заседание Комисията за финансов надзор отписа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, няколко дружества. Появата на някои от тях на "Българска фондова борса" АД се очакваше с интерес и надежди от инвеститорите за раздвижване на пазара с емитенти от нови отрасли. Но явно това няма да се случи.

През юни 2019 година Комисията за финансов надзор одобри проспекта за първично публично предлагане на акции на 

"Алмагест" АД. 

Производителят на етанол от зърнени култури искаше да стане публично дружеството като предложи на инвеститорите до 250 000 привилегировани акции с номинална и емисионна стойност 80 лева всяка. Емисията от 441 866 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, представляващи регистрирания капитал на "Алмагест“ АД, бе допусната до търговия на регулиран пазар. 

Продуктът на единствения български производител на биоетанол - дехидратиран етилов алкохол, се използва като заместител на бензиновото гориво в двигателите с вътрешно горене. Българското законодателство предвижда минимум 7% от продаваното бензиново гориво да бъде биоетанол. 

Компанията произвежда и етанол за хранително-вкусовата промишленост, както и неутрален дехидратиран етанол за фармацевтичната, козметичната и подобни индустрии, което я правеше много интересна за инвеститорите.

Същото може да се каже и за Многопрофилна болница за активно лечение 

"Хигия" АД - 

първата частна болница в България, която в края на 2018 г. внесе в Комисията за финансов надзор проспект за първично публично предлагане. Дружеството от Пазарджик тогава обяви, че ще предложи 1.3 млн. нови акции, с които да увеличи капитала си от 2 на 3.3 млн. лева. Минималната емисионна стойност бе обявена за 5 лева. Очакваше се тя да стане първата болница у нас листната на "Българска фондова борса" АД. Плановете й бяха с акумулираните средства да се закупи иновативна медицинска апаратура и да се доизградят нови онделенияи/или клиники. 

Смъртта на проф. д-р Стайко Спиридонов - изпълнителен директор и мажоритарен собственик на медицинския комплекс "Хигия", забави процедурата. А след това плановете на мениджърите на дружеството явно са се променили. 

Πpeз 2005 г. "Хигия" АД нaпpaви oпит дa излeзe нa бopcaтa, нo нe чpeз ІРО, a чpeз втopичнo пpeдлaгaнe, нo нe пoлyчи "зeлeнa cвeтлинa" oт Kомисията за финансов надзор.

След търгово предложение – между 29 декември и 25 януари, последва и отписването на

"Вапцаров” АД, 

от публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор. Мажоритарният собственик "Кап Нор” ЕООД беше обявил в документите за процедурата, че предвижда този вариант за дружеството, както и спиране на търговията с тези акции на "БФБ-София".

Представителите на "Кап Нор" тогава отбелязаха, че превръщането му в едноличен собственик ще улесни преговорите със стратегически инвеститор, който би изкупил неоперативни към момента активи на бившия машиносторителен гигант за производство на водни турбини. 

За малките акционери във "Вапцаров" АД пък остава утехата, че си разпределиха 187 302 лева, които "Кап Нор" им плати за техните книжа.

В продължение на повече от 50 години фирмата е развивала дейност във високоспециализираното машиностроене - производство на ковашко-пресови машини и турбини  за ВЕЦ. Към момента тя вече не работи, а приходите й са формирани единствено от отдаване под наем на помещения. Основната част от земите, сградите и прилежащото им оборудване, собственост на дружеството, не се използват  към момента.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във